Munksjö Oyj: Förändringar i EQT:s och Ahlstrom Abp:s innehav efter registreringen av aktierna som emitterades som delningsvederlag i Coated Specialties-delningen

Helsingfors, Finland, 2013-12-02 08:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 2 december 2013 kl. 8.45 CET

Munksjö Oyj har idag mottaggit två anmälningar i enlighet med 9 kap. 5 § i
finska värdepappersmarknadslagen.

Enligt den första anmälan har Munksjö Guernsey Holding Limited:s innehav i
Munksjö idag underskridit gränsen på 25 procent. Enligt anmälan innehar Munksjö
Guernsey Holding Limited 2 644 aktier och Munksjö Luxembourg S.á.r.l. 12 456
729 aktier. Enligt anmälan är Munksjö Luxembourg S.á.r.l. ett dotterbolag till
Munksjö Guernsey Holding Limited. Munksjö Guernsey Holding Limited:s totala
direkta och indirekta innehav motsvarar 24,40 procent av det totala antalet
aktier och röster i Munksjö efter registreringen av de nya aktierna som
emitterades som delningsvederlag till Ahlstrom Abp:s aktieägare tidigare idag.

Enligt den andra anmälan har Ahlstrom Abp:s direkta innehav i Munksjö idag
underskridit gränsen på 20 procent. Enligt anmälan innehar Ahlstrom Abp
(FO-nummer 1670043-1) 9 081 220 aktier, vilket motsvarar 17,78 procent av det
totala antalet aktier och röster i Munksjö efter registreringen av de nya
aktierna som emitterades som delningsvederlag till Ahlstrom Abp:s aktieägare
tidigare idag. Såsom tidigare meddelats, erlades inget delningsvederlag i
Coated Specialties-delningen på basis av de egna aktier som Ahlstrom Abp
innehar.

Munksjö Oyj:s registrerade aktiekapital uppgår till 15 000 000 euro och består
från och med idag av 51 061 581 aktier. Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Läs mer på www.munksjo.com.