Munksjö Oyj:n listalleottohakemus jätetty Helsingin pörssiin

Tukholma, Ruotsi, 2013-05-13 18:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Pörssitiedote

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN
KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN,
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Munksjö Oyj on tänään jättänyt listalleottohakemuksen Helsingin pörssille
(NASDAQ OMX Helsinki Oy) yhtiön osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin Munksjön osakkeilla odotetaan
alkavan arviolta perjantaina 7.6.2013 kaupankäyntitunnuksella MUNK1.

Listautuminen on osa transaktioita, jotka sisältyvät Munksjö AB:n, Ahlstrom
Oyj:n (Ahlstrom), Munksjö Luxembourg Holding S.à.r.l.:n (EQT) ja Munksjö Oyj:n
välillä 28.8.2012 solmittuun yhdistymissopimukseen. Sopimuksen tarkoituksena on
yhdistää Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnot Euroopassa (LP Europe)
ja Brasiliassa (Coated Specialties) kahden osittaisjakautumisen kautta Munksjö
AB:n liiketoiminnan kanssa Munksjö Oyj:hin.

Transaktio toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa LP Europe
yhdistetään Munksjö AB:n kanssa siten, että LP Europe -liiketoimintojen
jakautuminen pannaan täytäntöön, Munksjö AB hankitaan Munksjö Oyj:n uusia
osakkeita vastaan, Munksjö Oyj tekee suunnatun osakeannin Ahlstromille,
EQT:lle, Munksjö AB:lle ja tietyille institutionaalisille sijoittajille, jonka
jälkeen listautuminen tapahtuu. Ensimmäisen vaiheen odotetaan toteutuvan
arviolta 27.5.2013 edellyttäen muun muassa, että Euroopan komissiolta saadaan
kilpailuoikeudellinen hyväksyntä sitä ennen.

Toisessa vaiheessa Coated Specialties -liiketoiminta yhdistetään Munksjö
Oyj:hinn Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen täytäntöönpanon
kautta. Coated Specialties -liiketoiminnan jakautumisen täytäntöönpanon ehtoja
ei tulla täyttämään ennen Ahlstromin 27.11.2012 pitämän ylimääräisen
yhtiökokouksen antaman jakautumispäätöksen voimassaolon päättymistä. Tämän
johdosta Ahlstrom tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään
Coated Specialties -liiketoiminnan uudesta osittaisjakautumisesta. Transaktion
toisen vaiheen odotetaan toteutuvan vuoden 2013 loppuun mennessä.

Lisätietoja listautumisesta ja yhtiöstä löytyy Munksjö Oyj:n
listalleottoesitteestä, joka on saatavilla arviolta 20.5.2013.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Jan Åström, President and CEO toimitusjohtaja, puh. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät
missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa
myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden
tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden
rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun
kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole
rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act
of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom
Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio
rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista
Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle
Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat
Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") artiklan 19(5)
piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta
sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean
varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille
henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv)
henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote
liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i),
(ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot").
Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu
ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole
asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen
sisältöön.


Liitteet:Listing application SER 13052013 FIN.pdf