Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 - Integraatiotyö edistyy suunnitelman mukaisesti

Helsinki, Suomi, 2013-11-19 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 19.marraskuuta 2013 klo. 7.30 CET

Keskeistä kolmannelta vuosineljännekseltä 2013

-- Kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvoi liiketoimintojen yhdistymisen
seurauksena ja oli 245,1 (146,3) milj. euroa.
-- Oikaistu käyttökate oli 11,0 (10,1) milj. euroa.
-- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli -0,2 (3,8) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa synergiaetujen toteuttamiseksi
tehtyihin toimenpiteisiin ja olivat -1,9 (-4,6) milj. euroa.
-- Liiketulos oli -2,1 (-0,8) milj. euroa.
-- Osakekohtainen tulos oli -0,2 (-0,6) euroa.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-syyskuu 2013

-- Toukokuun lopussa toteutettiin yhdistymisen ensimmäinen vaihe.
-- Kaupankäynti Munksjö Oyj:n osakkeilla aloitettiin Helsingin pörssissä 7.
kesäkuuta.
-- Liikevaihto kasvoi pääasiassa liiketoimintojen yhdistymisen ensimmäisen
vaiheen toteuttamisen seurauksena ja oli 607,6 (448,0) milj. euroa.
-- Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 39,0 (33,4) milj. euroa.
-- Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,1 (15,0) milj. euroa.
Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa liiketoimintojen
yhdistämiskustannuksiin ja olivat -32,5 (-7,2).
-- Liiketulos oli -19,4 (7,8) milj. euroa.
-- Osakekohtainen tulos oli -1,3 (-0,5) euroa.
-- Korollinen nettovelka raportointikauden lopussa oli 257,5 (245,0) milj.
euroa, mikä vastaa 66,8 %:n (118,0 %) velkaantumisastetta.

AVAINLUVUT heinä-syys tammi-syys tammi-joulu
(milj. euroa) 2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1
Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 4,5 6,9 6,4 7,5 7,0
Käyttökate 9,1 5,5 6,5 26,2 32,8
Käyttökateprosentti, % 3,7 3,7 1,1 5,8 5,4
Liiketulos (oik.*) -0,2 3,8 13,1 15,0 16,9
Liiketulosprosentti, % (oik.*) -0,1 2,6 2,2 3,3 2,8
Liiketulos -2,1 -0,8 -19,4 7,8 7,5
Liiketulosprosentti, % -0,9 -0,5 -3,2 1,7 1,2
Kauden tulos -7,3 -6,7 -31,2 -5,8 -10,4
Tulos/osake, EUR -0,2 -0,6 -1,3 -0,5 -0,9
Korollinen nettovelka 257,5 245,0 257,5 245,0 217,3

* oikaistu kertaluonteisilla erillä

Toimitusjohtaja Jan Åström:

"Munksjö Oyj julkaisee nyt toisen osavuosikatsauksensa toukokuussa tapahtuneen
liiketoimintojen yhdistymisen jälkeen. Integraatiotyö on täydessä vauhdissa.
Integraatioon liittyvät ja yhdistämisen mahdollistaneet projektit on saatu
päätökseen ja pidemmän aikavälin integraatioprojektit on käynnistetty.
Synergiaetujen arvioidaan olevan 20-25 milj. euroa. Vuotuisesta synergiatasosta
60 prosenttia odotetaan saavutettavan ensimmäisen vuoden kuluessa ja lopullinen
taso tullaan saavuttamaan 36 kuukauden kuluessa.

Yhdistymisen toisen vaiheen, Ahlstromin Brasilian Jacareissa sijaitsevan
erikoispaperitehtaan yhdistäminen Munksjöhön, odotetaan toteutuvan ennen
kuluvan vuoden loppua. Tämän jälkeen yhdistyminen on saatettu päätökseen.

Erikoispaperiemme kysyntä pienenee tavanomaisesti kesällä heinä- ja elokuussa
Euroopan lomakauden seurauksena. Aiempien vuosien tapaan päätimme tämän
sesonkiluonteisen kysynnän muutoksen aikana toteuttaa suunnitellut
lomaseisokit, jolloin tuotantolaitoksissa tehtiin kunnossapitotöitä.
Lomaseisokit toteutettiin samassa laajuudessa kuin aiempina vuosina.

Toimitusmäärillä mitattuina useiden tuotteidemme kysyntä on edellisvuotista
korkeammalla tasolla, vaikka erikoispaperien markkinatilanne pysyi haastavana
myös vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen kannattavuuden merkittävään
parantamiseen tähtäävä toimenpideohjelma on aloitettu, ja sen ensimmäiset
tulokset alkoivat näkyä kannattavuudessa syyskuun aikana. Ohjelman toimenpiteet
kohdistuvat kustannusten pienentämiseen, tuotantomäärien siirtoihin Munksjön
muilta liiketoiminta-alueilta, laatu- ja tuotekehitysinvestointeihin sekä
käynnissä olevista integraatioprojekteista saatavien etujen toteuttamiseen.
Teemme nyt pohjatyön saavuttaaksemme taloudellisen tavoitteemme, 12 prosentin
käyttökatemarginaalin.

Olen tyytyväinen kehitykseemme ja niihin tuloksiin jotka olemme saavuttaneet
neljän ensimmäisten yhteisten toimintakuukausien aikana, ja odotan tulevaa
Jacarein liiketoiminnan yhdistämistä"

Näkymät vuodelle 2013

Markkinoiden kehitys ja kysyntä ovat palautuneet kesällä toteutettujen
seisokkien jälkeen, mutta Release Liners- ja Graphics and Packaging
-liiketoiminta-alueiden markkinatilanteet ovat edelleen haastavat. Näiden
kahden liiketoiminta-alueen edellisvuoteen verrattuna heikomman tuloskehityksen
odotetaan ylittävän synergioista ja itsenäisenä yhtiönä (stand-alone)
toimimisesta saavutettavan positiivisen tulosvaikutuksen.

Vuoden neljännen vuosineljänneksen tulokseen tulevat vaikuttamaan
kertaluonteiset erät, jotka liittyvät synergiaetujen toteuttamiseen sekä
Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen toimenpideohjelmaan.

Uuden globaalin erikoispaperiyhtiön syntyminen - Munksjö AB:n ja Ahlstromin
Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistäminen

Munksjö Oyj, Munksjö AB, EQT ja Ahlstrom Oyj tekivät 28. elokuuta 2012
sopimuksen, jonka tavoitteena on muodostaa maailman johtava erikoispaperien
valmistaja yhdistämällä Munksjö AB ja Ahlstromin Label and Processing
-liiketoiminta-alueen Euroopan (LP Europe) ja Brasilian (Coated Specialties)
toiminnot. Uuden yhtiön vuoden 2012 yhteenlaskettu pro forma liikevaihto oli
1,2 miljardia euroa, ja sillä oli noin 3 000 työntekijää ja 15 tuotantolaitosta
Euroopassa, Brasiliassa ja Kiinassa sekä maailmanlaajuinen myyntiorganisaatio.
toiminta jakautuu neljään liiketoiminta-alueeseen: Decor, Release Liners
(aiemmin Release & Label), Industrial Applications sekä Graphics and Packaging.

Liiketoimintojen yhdistäminen on luontevaa jatkoa Munksjön erikoispapereiden
kasvuun keskittyvälle strategialle. Munksjö Oyj on yksi maailman johtavista
erikoispapereiden valmistajista, jolla on vahva asema valituissa
markkinasegmenteissä. Liiketoimintojen yhdistäminen vahvistaa yhtiön
kilpailukykyä, tehostaa toimintaa ja tuo lisää orgaanisia ja strategisia
kasvumahdollisuuksia.

Yhdistymisen tuomat synergiaedut

Liiketoimintojen yhdistymisen lasketaan tuovan vuositasolla 20-25 milj. euron
synergiaedut, jotka liittyvät hankintoihin, tuotannon tehostamiseen,
mittakaavaetuihin sekä organisaation virtaviivaistamiseen. 60 prosenttia
kaikista vuotuisista synergiaeduista odotetaan saavutettavan ensimmäisten 12
kuukauden aikana ja lopullinen taso arvioidaan saavutettavan sitä seuraavien
kahden vuoden kuluessa.

Synergiaetujen toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset ovat
arviolta 10-15 milj. euroa, ja tavoitteena on kirjata suurin osa näistä
kustannuksista tämän vuoden tulokseen. Kustannussäästöt ovat 10-15 milj. euroa
vuositasolla, ja ne syntyvät seurauksena erikoispaperiliiketoiminnan
toimimisesta erillään Ahlstromin muusta liiketoiminnasta.

Integraatiotyö aloitettiin toukokuussa, jolloin yhdistymisen ensimmäinen vaihe
toteutettiin, ja sitä jatketaan suunnitelman mukaisesti. Kolmannen
vuosineljänneksen loppuun mennessä saavutettu synergiataso vastaa noin 30
prosenttia vuotuisesta synergiatasosta.

Munksjö-konserni

heinä-syys tammi-syys tammi-joulu
milj.euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Raportoitu1)
Liikevaihto 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1
Käyttökate (oik.*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3
Käyttökateprosentti, % (oik.*) 4,5 6,9 6,4 7,5 7,0
Käyttökate 9,1 5,5 6,5 26,2 32,8
Käyttökateprosentti, % 3,7 3,7 1,1 5,8 5,4
Liiketulos -0,2 3,8 13,1 15,0 16,9
Liiketulosprosentti, % -0,1 2,6 2,2 3,3 2,8
Liiketulos (oik.*) -2,1 -0,8 -19,4 7,8 7,5
Liiketulosprosentti, % (oik.*) -0,9 -0,5 -3,2 1,7 1,2
Kauden tulos -7,3 -6,7 -31,2 -5,8 -10,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit 7,6 4,7 14,4 9,4 14,8
Henkilöstömäärä, FTE 2 594 1 684 2 073 1 684 1 679
Pro forma I (sis. LP Europe -liiketoiminnan) 2)
Liikevaihto 245,1 255,7 788,6 790,4 1 055,6
Käyttökate** (oik.*) 11,0 13,0 43,6 48,2 69,2
Käyttökateprosentti**, % 4,5 5,1 5,5 6,1 6,6
(oik.*)
Käyttökate** 9,1 8,4 38,0 14,1 32,9
Käyttökateprosentti**, % 3,7 3,3 4,8 1,8 3,1
Toimitukset, tonnia 192 500 193 933 601 302 598 947 796 900
Pro forma II (sis. LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot 3)
Liikevaihto 265,1 281,0 855,1 866,1 1 154,6
Käyttökate** (oik.*) 12,1 13,2 47,3 53,3 76,6
Käyttökateprosentti**, % 4,6 4,7 5,5 6,2 6,6
(oik.*)
Käyttökate** 9,8 8,6 41,3 18,7 39,8
Käyttökateprosentti**, % 3,7 3,1 4,8 2,2 3,4
Toimitukset, tonnia 218 292 219 087 676 357 674 932 897 371

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Ei sisällä synergiasäästöjä tai kustannussäästöjä itsenäisenä yhtiönä lukuun
ottamatta niitä synergiasäästöjä ja kustannussäästöjä jotka on saavutettu
27.5.2013 jälkeen. Lisätietoja liitetiedoissa kohdasta Liiketoimintojen
yhdistäminen
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013
2) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 1.1.2012
3) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties -liiketoiminnot alkaen 1.1.2012

Raportoitu

Kolmas neljännes 2013

Kolmannella vuosineljänneksellä toteutettiin vuosittaisiin lomaseisokkeihin
liittyviä suunniteltuja kunnossapitotöitä. Seisokkien laajuus oli suunnitelman
mukainen, mutta seisokkien negatiivinen tulosvaikutus oli hieman edellisvuotta
isompi.

Liikevaihto oli 245,1 (146,3) milj. euroa. Hankitut toiminnot kasvattivat
liikevaihtoa 105,1 milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 11,0 (10,1) milj. euroa ja
oikaistu käyttökateprosentti 4,5 % (6,9 %). Kertaluonteisilla erillä oikaistu
liiketulos oli -0,2 (3,8) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -1,9 (-4,6)
milj. euroa ja liittyivät, toisen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä
tiedotetun mukaisesti, pääasiassa synergiaetujen saavuttamiseksi tehtyihin
toimenpiteisiin.

Liiketulos oli -2,1 (-0,8) milj. euroa.

Tammi-syyskuu 2013

Munksjön neljän liiketoiminta-alueen markkinatilanne vaihteli
raportointikaudella ja markkinatilanteet on eritelty jäljempänä
liiketoiminta-alueittain. Munksjön liikevaihto oli 607,6 (448,0) milj. euroa.
Hankitut toiminnot kasvattivat liikevaihtoa 152,0 milj. euroa.

Raaka-ainekustannusten hieman alempi taso vaikutti positiivisesti
kannattavuuteen vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana, mutta
kustannustason laskun positiivista tulosvaikutusta pienensi epäsuotuisampi
tuotejakauma. Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 13,1 (15,0)
milj. euroa ja oikaistu liiketulosprosentti 2,2 % (3,3 %).

Kertaluonteiset erät olivat -32,5 (-7,2) milj. euroa ja liittyivät pääasiassa
liiketoimintojen yhdistymisen kustannuksiin. Munksjö on sitoutunut vastaamaan
tietyistä kustannuksista, jotka liittyvät Euroopan komission
kilpailuviranomaisen vaatimukseen tiettyjen Saksan Osnabrückissä sijaitsevien
toimintojen myynnistä. Kertaluonteiset erät sisältävät 13,5 milj. euron
kustannuksen liittyen tähän sitoumukseen. Kustannus kirjattiin toisen
vuosineljänneksen tulokseen.

Liiketulos oli -19,4 (liiketulos 7,8) milj. euroa ja nettotulos -31,2 (-5,8)
milj. euroa.

Pro forma II

Kolmas neljännes 2013

Pro forma II -liikevaihto laski 5,6 prosenttia ja oli 265,1 (281,0) milj.
euroa. Kertaluonteisilla erillä oikaistu pro forma II -käyttökate oli 12,1
(13,2) milj. euroa.

Tammi-syyskuu 2013

Pro forma II -liikevaihto laski hieman, 1,3 prosenttia, ja oli 855,1 (866,1)
milj. euroa. Ainoastaan Release Liners liiketoiminta-alueella oli alhaisempi
liikevaihto viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketoiminta-alueen
liikevaihto Euroopassa laski hieman, pääasiassa seurauksena alhaisemmista
toimitusmääristä. Brasilian realin merkittävä heikentyminen suhteessa euroon,
vuoden 2012 vastaavaan jaksoon verrattuna, vaikuttaa Brasilian liiketoimintojen
liikevaihtoon ja tulokseen euromääräisiksi muunnettuina.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu pro forma II -käyttökate oli 47,3 (53,3)
milj. euroa ja on pääasiassa seurausta Release Liners liiketoiminta-alueen
mutta myös Graphics and Packaging liiketoiminta-alueen tuloksesta.

Puhelinkonferenssi ja internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys
(webcast) järjestetään 19. marraskuuta klo. 11.00 ravintola Savoyssä, huone
Salikabinetti, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros, Helsinki.
Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on
englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä.
Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin
samana päivänä.

Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5-10 minuuttia
ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot:

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201

Tilaisuuden tunnus: 937161

Linkki internetlähetykseen

Munksjö Oyj

Lisätietoja antavat:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, puh. +46 10 250 1015
Liitteet:Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi_syyskuu 2013.pdf