Munksjön ja Ahlstromin osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Helsinki, Suomi, 2013-06-24 08:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE

Munksjö Oyj:n (Munksjö) osakkeet ovat olleet julkisen kaupankäynnin kohteena
7.6.2013 alkaen Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki Oy) pörssilistalla.

Ahlstrom Oyj:n (Ahlstrom) Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan
toimintojen (LP Europe) 27.5.2013 kaupparekisteriin merkityn jakautumisen
jakautumisvastikkeena Ahlstromin osakkeenomistajat saivat 0,25 uutta Munksjön
osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden. Suomen
tuloverotuksessa osa Ahlstrom Oyj:n osakkeiden hankintamenosta jaetaan
jakautumisvastikkeena saatujen Munksjö Oyj:n osakkeiden hankintamenoksi.
Hankintamenoa käytetään laskettaessa osakkeiden luovutuksesta syntyvää
luovutusvoittoa ja/tai -tappiota verotuksessa Suomessa.

Munksjön ja Ahlstromin osakkeiden käypien arvojen suhde ei painotetun
keskikurssin perusteella olennaisesti poikkea LP Europe -liiketoiminnan
nettovarojen suhteesta Ahlstromin kokonaisnettovaroihin. Sen vuoksi Ahlstromin
osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan jakautumishetken mukaisten
nettovarojen suhteen perusteella. LP Europe -jakautumisessa siirtyneet
nettovarat olivat 11,3 % Ahlstromin kokonaisnettovaroista. Tämän seurauksena
11,3 % yhden Ahlstromin osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta siirtyy 0,25
Munksjön osakkeen hankintamenoksi.

Esimerkki: Jos Ahlstromin osakkeenomistaja on hankkinut neljä Ahlstromin
osaketta yhteensä hintaan 40 euroa (10 euroa/osake), niin yhden LP Europe
-jakautumisessa jakautumisvastikkeena saadun Munksjön osakkeen hankintamenoksi
tulee 4,52 euroa (= 11,3 % * 40 euroa). Näiden neljän Ahlstromin osakkeen
hankintamenoksi jää jakautumisen jälkeen yhteensä 35,48 euroa eli 8,87
euroa/osake.

Hankintamenoa käytetään, kun lasketaan osakkeiden luovutuksesta syntynyttä
luovutusvoittoa ja/tai -tappiota verotuksen perusteeksi Suomessa.

Tämä ei koske Suomen ulkopuolella asuvia Munksjön tai Ahlstromin
osakkeenomistajia. Niitä osakkeenomistajia, jotka ovat verovelvollisia muualla
kuin Suomessa, kehotamme ottamaan yhteyttä omaan veroneuvonantajaansa tai
paikalliseen verotoimistoon koskien hankintamenon jakamista verotuksessa.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026
Liitteet:Acquisition cost SER FIN 24062013.pdf