Päivitys Munksjö Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittämiseen Suomen tuloverotuksessa

Helsinki, Suomi, 2013-12-17 10:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 17.12.2013 klo. 10.20 CET

Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminnot Brasiliassa (Coated
Specialties) siirtyivät Munksjö Oyj:lle osittaisjakautumisessa, joka merkittiin
kaupparekisteriin 2.12.2013. Suomen tuloverotuksessa osa Ahlstrom Oyj:n
osakkeiden jäljellä olevasta hankintamenosta jaetaan Coated Specialties
-jakautumisessa jakautumisvastikkeena saatujen Munksjö Oyj:n osakkeiden
hankintamenoksi. Hankintamenoa käytetään laskettaessa osakkeiden luovutuksesta
syntyvää luovutusvoittoa ja/tai -tappiota verotuksessa Suomessa.

Coated Specialties -jakautumisessa jakautumisvastikkeena saadun Munksjö Oyj:n
osakkeen ja Ahlstrom Oyj:n osakkeen pörssikurssin perusteella määriteltyjen
käypien arvojen suhde ei eroa olennaisesti jakautumisessa siirtyneen Coated
Specialties -liiketoiminnan nettovarojen suhteesta Ahlstrom Oyj:n
kokonaisnettovaroihin. Sen vuoksi Ahlstromin osakkeen hankintameno jaetaan
jakautumisessa siirtyneiden ja Ahlstrom Oyj:n kokonaisnettovarojen suhteen
perusteella. Coated Specialties -jakautumisessa siirtyneet nettovarat olivat
4,8 prosenttia kokonaisnettovaroista.

Ennen Coated Specialties -jakautumispäivää omistettujen Ahlstrom Oyj:n
osakkeiden perusteella osakkeenomistaja sai yhdellä omistamallaan Ahlstrom
Oyj:n osakkeella 0,265 Munksjö Oyj:n osaketta jakautumisvastikkeena. Jokaisen
Ahlstrom Oyj:n osakkeen 27.5.2013 tapahtuneen LP Europe -jakautumisen
jälkeisestä hankintamenosta siirtyy 4,8 prosenttia hankintamenoksi 0,265
Munksjö Oyj:n osakkeelle.

Teoreettinen esimerkki:

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajalle, joka on ennen kumpaakin tänä vuonna
tapahtunutta jakautumista (viimeistään 24.5.2013) hankkinut 1 000 Ahlstrom
Oyj:n osaketta yhteensä hintaan 10 000 euroa (10 euroa/osake), osakkeiden
hankintameno on 27.5.2013 tapahtuneen LP Europe -jakautumisen jälkeen 8 870
euroa. 1 130 euroa, eli 11,3 % osakkeiden alkuperäisestä hankintamenosta
siirtyi LP Europe -jakautumisessa saaduille 250:lle Munksjö Oyj:n osakkeille.

Coated Specialties -jakautumisessa tästä 8 870 euron hankintamenosta siirtyy
4,8 %, eli 425,76 euroa kyseisessä jakautumisessa saaduille 265:lle Munksjö
Oyj:n osakkeelle. Tämä on 1,61 euroa yhtä saatua Munksjö Oyj:n osaketta kohden.
Tuhannen Ahlstrom Oyj:n osakkeen hankintamenoksi jää molempien jakautumisten
jälkeen tällöin yhteensä 8 444,24 euroa, eli 8,44 euroa osaketta kohden.

Tämä ei koske Suomen ulkopuolella asuvia Munksjön tai Ahlstromin
osakkeenomistajia. Niitä osakkeenomistajia, jotka ovat verovelvollisia muualla
kuin Suomessa kehotetaan ottamaan yhteyttä omaan veroneuvonantajaansa tai
paikalliseen verotoimistoon koskien hankintamenon jakamista verotuksessa.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lue lisää
osoitteessa www.munksjo.com.