Uppdatering till fastställandet av anskaffningsutgiften för Munksjös och Ahlstroms aktier i den finska beskattningen

Helsingfors, Finland, 2013-12-17 10:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 17 december 2013 kl. 10.20 CET

Uppdatering till fastställandet av anskaffningsutgiften för Munksjös och
Ahlstroms aktier i den finska beskattningen Ahlstrom Abp:s (Ahlstrom)
affärsområde Label and Processings verksamhet i Brasilien (Coated Specialties)
övergick till Munksjö Oyj i en partiell delning som registrerades i det finska
handelsregistret den 2 december 2013. En del av den kvarstående
anskaffningsutgiften för Ahlstroms aktier kommer i den finska
inkomstbeskattningen att tilldelas de aktier i Munksjö Oyj som i samband med
den ovan nämnda delningen emitterades som delningsvederlag.
Anskaffningsutgiften används i den finska beskattningen för beräkning av
överlåtelsevinster och/eller -förluster vid överlåtelse av aktier.

Förhållandet mellan de gängse värdena för Munksjö Oyj:s aktie som erhölls i
delningsvederlag i Coated Specialties -delningen och Ahlstrom Abp:s aktie, som
fastställts på basis av börskurserna, avviker inte väsentligt från förhållandet
mellan nettoförmögenheten i Coated Specialties och den totala
nettoförmögenheten i Ahlstrom Abp. Således används som fördelningsgrund för
anskaffningsutgiften för Ahlstroms aktie förhållandet mellan den överförda
nettoförmögenheten och den totala nettoförmögenheten i Ahlstrom Abp. Den
överförda nettoförmögenheten i Coated Specialties-delningen utgjorde 4,8 % av
den totala nettoförmögenheten i Ahlstrom.

På basis av de aktier som ägdes i Ahlstrom Abp innan dagen för registreringen
av Coated Specialties-delningen erhöll Ahlstroms aktieägare som
delningsvederlag 0,265 nya aktier i Munksjö för varje aktie som de ägde i
Ahlstrom. Av den anskaffningsutgift som kvarstår av Ahlstroms aktie efter
verkställandet av LP Europe-delningen den 27 maj 2013 kommer 4,8 % att
överföras som anskaffningsutgift för 0,265 Munksjö Oyj:s aktier.

Ett teoretiskt exempel:

För en aktieägare i Ahlstrom som innan verkställandet av de två delningarna
(senast 24.5.2013) köpt 1 000 Ahlstromaktier till ett värde av 10 000 euro (10
euro per aktie) utgör anskaffningsutgiften för Ahlstromaktierna efter den
27.5.2013 verkställda LP Europe-delnigen 8 870 euro. Av aktiernas ursprungliga
anskaffningsutgift överfördes i samband med LP Europe-delningen 1 130 euro,
dvs. 11,3 % till de erhållna 250 Munksjöaktierna.

I Coated Specialties-delningen överförs av denna anskaffningsutgift på 8 870
euro 4,8 % det vill säga 425,76 euro på de i denna delning erhållna 265
aktierna i Munksjö Oyj. Detta utgör 1,61 euro per erhållen aktie i Munksjö Oyj.
Efter verkställandet av båda delningarna kvarstår sammanlagt 8 444,24 euro som
anskaffningsutgift för 1 000 Ahlstromaktier, det vill säga 8,44 euro per aktie.

Detta gäller inte de av Ahlstroms eller Munksjös aktieägare som är permanent
bosatta utanför Finland. De aktieägare som inte är skattskyldiga i Finland,
uppmanas att kontakta sin skatterådgivare eller den lokala skattemyndigheten
beträffande anskaffningsutgiftens fördelningsgrund i beskattningen.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications,tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Läs mer på www.munksjo.com.