Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.1.2014 klo 8.30

Ahlstromin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan, mikä edellyttää yhtiöjärjestyksen muutosta. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Robin Ahlström, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Daniel Meyer ja Anders Moberg. Vuodesta 1999 lähtien hallituksen jäsenenä toiminut Peter Seligson on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Markus Rauramo (s. 1968) ja Panu Routila (s. 1964).

VTM Markus Rauramo on toiminut Fortum Oyj:n talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2012 lähtien ja tätä ennen useissa johtotehtävissä Stora Enso Oyj:ssä, viimeksi talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 2008-2012. Hän on Wärtsilä Oyj:n hallituksen jäsen, Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen jäsen, Oy Proselectum AB:n hallituksen jäsen sekä Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen.

KTM Panu Routila on Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja. Hän on aikaisemmin työskennellyt useissa johtotehtävissä, viimeksi toimitusjohtajana Alteams Oy:ssä, joka on osa Kuusakoski-konsernia, vuosina 2002-2007 ja sitä ennen Outokumpu-konsernissa ja Partek-konsernissa. Hän on hallituksen puheenjohtajana seuraavissa yhtiöissä: Vacon Oyj, Enics AG ja AC Cleantech Management Oy sekä hallituksen jäsenenä ÅR Packaging Group AB:ssä ja Ripasso Energy AB:ssä.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Robin Ahlström, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Antti Ahlström Perilliset Oy:stä, jossa hän on hallituksen jäsenenä. Panu Routila, joka on Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja, on riippumaton sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Antti Ahlström Perilliset Oy:n jakauduttua Ahlström Capital Oy:stä tulee Ahlstrom Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja yhtiön 27.6.2013 antaman tiedotteen mukaisesti. Tällöin Robin Ahlströmistä tulee riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta ja Panu Routilasta tulee ei-riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavina yhtiön internet-sivuilla www.ahlstrom.com.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan, kuitenkin niin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkiota korotetaan vastaamaan hallituksen varapuheenjohtajan palkkiota. Palkkioita ehdotetaan maksettavan seuraavasti:

Puheenjohtaja                                                 84 000 euroa / vuosi
Varapuheenjohtaja                                          63 000 euroa / vuosi
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja             63 000 euroa / vuosi
Jäsenet                                                           42 000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta koostuu 31.5.2013 omistustilanteen mukaan yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä.

Ahlstromin nimitystoimikunta

Pertti Korhonen (Puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth (Vimpu Intressenter Ab), Thomas Ahlström (Antti Ahlström Perilliset Oy), Risto Murto (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Anders Moberg (Ahlstromin hallituksen jäsen).
Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa, tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.