Ahlstrom avaa uudelleen vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen

Ahlstrom Oyj   Pörssitiedote   11.9.2014 klo 12.50

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Ahlstrom avaa uudelleen vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen

Tässä tiedotteessa mainituilla englanninkielisillä sanoilla viitataan 1.9.2014 päivätyn tarjousmuistion vastaaviin määritelmiin.

Ahlstrom Oyj:n on tehnyt vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen liikkeeseen laskemansa 2015 erääntyvän 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan haltijoille. Alkuperäinen tarjousaika päättyi 10.9.2014 klo 16 Suomen aikaa.

Takaisinostotarjouksen ehtojen mukaisesti Ahlstrom Oyj on päättänyt avata tarjousajan uudelleen siten, että uusi tarjousaika päättyy 16.9.2014 klo 16 Suomen aikaa. Kaikille velkakirjan haltijoille tarjottavaa ostohintaa (Purchase Price) korotetaan siten, että Tarjousmarginaalin (Purchase Spread) uusi määrä on 0,66 prosenttia (aiemman 1 %:n sijaan).

Ahlstrom Oyj vahvistaa, että uuden rahoituksen ehto (New Issue Condition) on täyttynyt ja hyväksyy ostettavaksi kaikki velkakirjan haltijoiden ostettavaksi tarjoamat lainaosuudet. Lopullinen hyväksytty määrä ilmoitetaan uudelleen avatun tarjousajan päätyttyä.

Takaisinostotarjouksen hinnoittelu tapahtuu arviolta 17.9.2014 ja kaikkien hyväksyttyjen kauppojen selvityksen arvioidaan tapahtuvan 19.9.2014.

Lisätietoja:
Sakari Ahdekivi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä joukkovelkakirjalainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Joukkovelkakirjalainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja joukkovelkakirjalainoja koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja joukkovelkakirjalainoja koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittuja joukkovelkakirjalainoja koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai ostaa Liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous myydä tai ostaa olisi lainvastainen. Ahlstromillä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset joukkovelkakirjalainaan sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Ahlstromin liikkeessä olevaa joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.