Ahlstrom ja Munksjö ovat vastaanottaneet Euroopan komissiolta väitetiedoksiannon

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.2.2014 klo 13.35

Ahlstrom ja Munksjö ovat vastaanottaneet Euroopan komissiolta väitetiedoksiannon

Ahlstrom Oyj, Munksjö Oyj ja Munksjö AB ovat tänään vastaanottaneet Euroopan komissiolta väitetiedoksiannon, joka koskee mahdollisesti harhaanjohtavaa tietoa hiomapaperien pohjapaperin markkinoista Euroopan komissiolle 31.10.2012 annetussa yrityskauppailmoituksessa liittyen Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjö AB:n yhdistymiseen. Yhdistyminen saatiin päätökseen kahdessa vaiheessa vuoden 2013 aikana. Väitetiedoksiannosta huolimatta Label and Processing -liiketoiminnan ja Munksjön välinen yhdistyminen pysyy voimassa.

Ahlstrom ja Munksjö ovat eri mieltä komission alustavan kannanoton kanssa. Yhtiöt ottavat asian vakavasti ja vastaavat väitetiedoksiantoon tavoitteenaan selventää mahdolliset väärinkäsitykset.

Väitetiedoksianto on komission kilpailuoikeudellisen tutkimuksen virallinen vaihe, jossa komissio antaa alustavan kantansa mahdollisten EU:n kilpailuoikeudellisten rikkomusten osalta ja johon vastaanottajien annetaan esittää vastineensa kirjallisesti. Väitetiedoksianto on siten valmistava dokumentti joka ei ennakoi komission päätöksen lopputulosta.

Komission lopullisesta päätöksestä voi valittaa Euroopan unionin tuomioistuimiin. Mahdollinen virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon antaminen yrityskauppailmoituksen yhteydessä voi Euroopan yhteisön sulautuma-asetuksen artiklan 14.1 (a) mukaan johtaa sakkoon, joka on enintään 1 % asianomaisten yritysten kokonaisliikevaihdosta.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.