Ahlstrom muokkaa johtoryhmäänsä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 4.2.2014 klo 15.30

Ahlstrom muokkaa johtoryhmäänsä

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, muokkaa johtoryhmänsä rakennetta vauhdittaakseen kannattavuuden parantamista ja sopeuttamisohjelmansa toteuttamista.

Yhtiön toimintamalli, joka koostuu viidestä liiketoiminta-alueesta ja yhteisistä prosesseista, pysyy ennallaan.

Ahlstrom pyrkii kasvattamaan myyntiään uuden liiketoiminnan avulla sekä nopeuttamalla uusien tuotteiden kaupallistamista. Tämän vuoksi myyntiorganisaatiossa tehdään muutoksia, joilla vahvistetaan alueellisten myyntiorganisaatioiden toimivaltaa sekä parannetaan yhteistyötä liiketoiminta-alueiden ja alueellisen myynnin välillä.

Myyntialueiden roolia vahvistetaan. Uudessa rakenteessa myyntialueiden vetäjät raportoivat suoraan toimitusjohtaja Jan Långille, ja heistä tulee Ahlstromin johtoryhmän jäseniä. Globaalisti myynnistä ja markkinoinnista vastaavan johtajan tehtävästä luovutaan ja näin ollen se poistuu myös johtoryhmästä.

Yhtiön johtoryhmässä on tehty seuraavat nimitykset:

Rami Raulas, 52, myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja, on nimitetty Euroopasta, Lähi-Idästä ja Intiasta vastaavaksi aluemyyntijohtajaksi. Hän on työskennellyt Ahlstromilla ja ollut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2009 lähtien.

William Casey, 54, B.Sc. (Chem.Eng), MBA, on nimitetty johtoryhmän jäseneksi ja Pohjois- ja Etelä-Amerikasta vastaavaksi aluemyyntijohtajaksi. Hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 2010 lähtien.

Jari Koikkalainen, 48, ottaa nykyisten tehtäviensä lisäksi vastuulleen Aasian myynnin, uutena tehtävänimikkeenään Transportation Filtration -liiketoiminta-alueesta ja Aasian myynnistä vastaava johtaja. Hän on työskennellyt yhtiössä ja ollut johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2013 lähtien.

Arnaud Marquis, 43, M.Sc. (Eng.), MBA, on nimitetty Building and Energy -liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi. Hän on työskennellyt Ahlstromilla vuodesta 1995 lähtien ja vastaa tällä hetkellä Building and Energy -liiketoiminta-alueen kaupallisista toiminnoista ja ja markkinoinnista. Marquis seuraa Laura Raitiota, joka ilmoitti eroavansa yhtiön palveluksesta 21.1.2014. Raitio jatkaa yhtiön palveluksessa erityistehtävissä ja raportoi edelleen toimitusjohtajalle heinäkuun loppuun asti. Hän jää pois johtoryhmästä.

Muutokset tulevat voimaan 10.2.2014.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.