Ahlstromin hallitus hyväksyi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2014-2018

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.1.2014 klo 13.45

Ahlstromin hallitus hyväksyi osakepohjaisen kannustinjärjestelmän  vuosille 2014-2018

Ahlstrom Oyj:n hallitus on tänään hyväksynyt johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille suunnattavan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osana palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Ohjelman kohderyhmään kuuluu noin 50 henkilöä ja sen tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi.

Ohjelmassa on ansaintajaksoja, jotka alkavat 1.1.2014, 1.1.2015 ja 1.1.2016, ja mahdolliset palkkiot maksetaan kunkin ansaintajakson päätyttyä. Palkkiona saatuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kolmen vuoden kuluttua ansaintajakson alkamisesta.

Mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet saavutetaan, ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona Ahlstromin osakkeita sekä rahana maksettavan osuuden, jonka yhtiö käyttää maksettavasta palkkiosta aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin. Ensimmäisen ansaintajakson tavoitteet ovat liikevaihto, osakekohtainen tulos ja uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta. Pääsääntöisesti palkkiota ei makseta jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Jos ensimmäisen ansaintajakson, vuoden 2014, tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti, ansaintajakson perusteella maksettavat bruttopalkkiot ovat yhteensä enintään 390 000 Ahlstrom Oyj:n osaketta sekä verot ja veronluonteiset maksut kattava käteissumma.

Hallitus päätti, että yhtiön toimitusjohtajan on omistettava 40 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan osakkeista niin kauan kuin hän jatkaa toimitusjohtajana, ja muiden johtoryhmän jäsenten on omistettava 40 prosenttia ohjelman perusteella saamistaan osakkeista kaksi vuotta kolmevuotisen ansaintajakson päättymisen tai sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.