Ahlstromin nimitystoimikunnan kokoonpano

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.6.2014 klo 16.15

Ahlstromin nimitystoimikunnan kokoonpano

Ahlstrom Oyj:n kolme suurinta rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa 31.5.2014 ovat valinneet edustajikseen nimitystoimikuntaan seuraavat henkilöt:

  • Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy ja alla mainitut osakkeenomistajat)
  • Alexander Ehrnrooth (Vimpu Intressenter Ab ja Belgrano Investments Oy)
  • Risto Murto (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma).

Nimitystoimikunnan jäseninä toimivat myös Ahlstrom Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pertti Korhonen sekä hallituksen jäsen Anders Moberg.

Osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen äänioikeuksia laskettaessa mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön asiasta ja kopion sopimuksesta yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään 30.5.2014.

Ahlstromin tietoon on saatettu, että kaksi tällaista sopimusta on tehty. Ahlstrom Capital Oy:n, Peter Seligsonin, Niklas Lundin, Johan Gullichsenin, Kasper Kylmälän, Michael Sumeliuksen ja Carl Ahlströmin muodostaman ryhmän yhteenlaskettu osakeomistus oli 8 234 635 (17,6 %). Vimpu Intressenter Ab:n and Belgrano Investments Oy:n yhteenlaskettu osakeomistus oli 5 450 000 (11,7 %).

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osakeomistus oli 1 532 200 (3,3 %).

Nimitystoimikunta on 6.6.2014 pitämässään järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan puheenjohtajaksi Pertti Korhonen. Toimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään 31.1.2015

Nimitystoimikunta koostuu 31.5.2014 omistustilanteen mukaan yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.