Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014: Kannattavuus koheni pääosin paremman kustannusrakenteen siivittämänä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.8.2014 klo 8.30

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

Kannattavuus koheni pääosin paremman kustannusrakenteen siivittämänä  

Jatkuvat toiminnot huhti-kesäkuu 2014 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2013

 • Liikevaihto 253,0 miljoonaa euroa (265,0 milj. euroa).
 • Liikevoitto 9,6 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 13,4 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 5,3 (3,0).
 • Tulos / Tappio ennen veroja -0,4 miljoonaa euroa (-3,5 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos -0,07 euroa (-0,12 euroa).

Huhti-kesäkuu 2014 lyhyesti

 • Raportoitu liikevaihto laski 4,5 %, mutta kannattavuus parani. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 0,4% kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, ja neljä liiketoiminta-aluetta paransivat selvästi kannattavuuttaan: Advanced Filtration, Building and Energy, Food ja Transportation Filtration.
 • Marco Levi nimitettiin Ahlstromin uudeksi toimitusjohtajaksi.
 • Ahlstrom lanseerasi uusia tuotteita kasvun vauhdittamiseksi sekä myyntivalikoiman ja kannattavuuden parantamiseksi. Merkittävimpiä julkistuksia oli Ahlstrom EasyLife® Spray & Up, joka on osa nopeasti kasvavaa digitaalista tapettimateriaalivalikoimaa.

Jatkuvat toiminnot tammi-kesäkuu 2014 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2013:

 • Liikevaihto 502,2 miljoonaa euroa (520,3 milj. euroa).
 • Liikevoitto 14,0 miljoonaa euroa (14,7 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 20,6 miljoonaa euroa (14,4 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 4,1 (2,8).
 • Tulos ennen veroja 4,8 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos -0,02 euroa (-0,09 euroa).

Näkymät vuodelle 2014

 • Ahlstromin 30.1.2014 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon odotetaan olevan 930-1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2-5 % liikevaihdosta.

Marco Levi, toimitusjohtaja

"Olemme parantaneet kannattavuuttamme kolmena peräkkäisenä neljänneksenä, mikä on osoitus kyvystämme nostaa taloudellista suoritustasoamme. Erityisesti Advanced Filtration, Food sekä Transportation Filtration -liiketoiminta-alueet kohensivat kannattavuuttaan."

"Olen erittäin tyytyvänen siihen, että kulujen sopeuttamisohjelmamme etenee suunnitellusti ja sen tuomat hyödyt näkyvät jo tuloksessamme. Ohjelman myötä myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon sekä tuotannon kiinteät kulut ovat alentuneet selkeästi. "  

"Vertailukelpoinen liikevaihtomme ei kasvanut toisella neljänneksellä ja toimintaympäristömme parantui vain lievästi. Kasvun osalta emme voi pelkästään luottaa talouden elpymiseen, vaan pyrimme parantamaan toiminnallista tehokkuuttamme ja lanseeraamaan uusia houkuttelevia tuotteita, kuten Ahlstrom EasyLife® Spray & Up digitaalisille tapettimateriaalimarkkinoille. Tavoitteemme on kehittää yhtiötä nopeasti eteenpäin siten, että saamme lisää kannattavaa liiketoimintaa ja samalla pystymme toimimaan entistä kestävämmällä kustannnusrakenteella."

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q2/2014 Q2/2013 Muutos, % Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 Muutos, %
Liikevaihto 253,0 265,0 -4,5 502,2 520,3 -3,5
Liikevoitto 9,6 6,4 49,8 14,0 14,7 -5,0
Liikevoitto, % 3,8 2,4   2,8 2,8  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 13,4 7,9 69,5 20,6 14,4 43,5
Liikevoitto, % 5,3 3,0   4,1 2,8  
Tulos / Tappio ennen veroja -0,4 -3,5 89,1 4,8 0,1 N/A
Kauden tulos / tappio -2,2 -4,9 55,4 0,9 -3,0 N/A
Osakekohtainen tulos -0,07 -0,12   -0,02 -0,09  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 5,4 1,0   4,4 3,2  
Liiketoiminnan nettorahavirta* 14,2 35,5 -59,9 8,2 14,1 -42,0
Investoinnit 10,3 20,7 -50,1 19,3 32,2 -40,0
Henkilöstö kauden lopussa 3 518 3 781 -7,0 3 518 3 781 -7,0

*Sisältää lopetetut toiminnot

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö Ahlstromin päämarkkinoilla parani hieman vuoden 2014 toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja oli vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen tasolla.

Advanced Filtration -liiketoiminta-alueella kasvu jatkui kaasuturbiinisovelluksissa ja teollisuuden suodatinsovelluksissa etenkin Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Laboratoriosovellusten, bioteknologian alan suodatinsovellusten, vedensuodatussovellusten ja korkeaa suodatustehoa vaativien ilmansuodatussovellusten markkinat olivat jonkin verran vaimeammat.

Building and Energy -liiketoiminta-alueella lattiamateriaalien ja muiden rakennusalan materiaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa mutta heikkeni edelleen Venäjällä. Lasikuitulujitteisten tuulivoimateollisuuden tuotteiden markkinat pysyivät heikkoina Euroopassa, mutta Pohjois-Amerikassa verokannustimet tukivat markkinoiden elpymistä. Seinäpaperien ja tapettimateriaalien kysyntä heikkeni Euroopassa, mutta kasvoi Kiinassa.

Food-liiketoiminta-alueella juomateollisuustuotteiden, elintarviketeollisuuden pakkaustuotteiden ja teippimateriaalien kysyntä jatkui vankkana kaikilla maantieteellisillä alueilla Etelä-Amerikkaa lukuun ottamatta. Kertakäyttöisten kahvituotteiden markkinoiden kasvu jatkui.    

Medical-liiketoiminta-alueella terveydenhuollon materiaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja vahvistui Aasiassa kertakäyttöisten tuotteiden kasvavan suosion myötä.

Transportation Filtration -liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinoiden vankka kasvu jatkui Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Etelä-Amerikan markkinoilla näkyi edelleen myönteisiä merkkejä vuoden 2013 toisen puoliskon laskusuhdanteen jälkeen.

Lopetetut toiminnot

Aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiivinen tulos sisältyi lopetettuihin toimintoihin 10.2.2014 saakka, jolloin niiden myynti Suominen Oyj:lle vietiin päätökseen. Vertailuluvut sisältävät Label and Processing -liiketoiminnan operatiivisen tuloksen ja aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiivisen tuloksen. Operatiivista liiketoimintaa kuvaavat luvut eivät sisällä poistoja.

Lopetettujen toimintojen tulos

Lopetettujen toimintojen tulos huhti-kesäkuussa 2014 oli 9,2 miljoonaa euroa (66,7 milj. euroa). Luku sisältää Munksjö Oyj:n avustuksen Osnabrückin tuotantoalueen eriyttämiskuluista Euroopan komission vaatimusten täyttämiseksi. Vertailukauden luku sisältää noin 90,6 miljoonaa euroa jakautumisen vaikutuksia ja veroilla vähennetyn 30,9 miljoonan euron arvonalennuksen varojen käypään arvoon arvostamisesta sekä myyntikuluja.

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-kesäkuussa 2014 oli 8,0 miljoonaa euroa (72,7 milj. euroa).

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos huhti-kesäkuussa 2014 oli 7,0 miljoonaa euroa (61,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korko mukaan lukien oli 0,13 euroa (1,31 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 8,6 % (60,0 %).

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-kesäkuussa 2014 oli 8,8 miljoonaa euroa (69,7 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korko mukaan lukien oli 0,15 euroa (1,47 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 5,3 % (33,3 %).

Kulujen sopeuttamisohjelma

Vuonna 2013 toteutetun Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen jälkeen Ahlstrom käynnisti kulujen pienentämiseen tähtäävän sopeuttamisohjelman, joka heijastaa yhtiön uutta kokoa ja laajuutta. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt, joista noin 39 miljoonaa euroa saadaan jatkuvista toiminnoista sekä myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon kuluista (SGA-kulut) että tuotannon kiinteistä kuluista.

Suurin osa ohjelman suunnitelluista toimista toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä, ja ohjelman kokonaisvaikutusten odotetaan näkyvän vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on päästä vuoden 2015 loppuun mennessä SGA-kuluissa takaisin tasolle, joka vaastaa 10-11 % liikevaihdosta vuositasolla.

Ohjelmaan liittyvät henkilöstövähennykset ovat noin 400 työntekijää maailmanlaajuisesti. Suunnitellut muutokset ja henkilöstövaikutukset edellyttävät paikallisten lakien mukaisia yhteistoimintaneuvotteluja. Suunnitellut säästöt koskevat kaikkia liiketoiminta-alueita ja toimintoja maailmanlaajuisesti.

Ohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö on saavuttanut 30.6.2014 mennessä yhteensä noin 27 miljoonan euron kustannussäästöt, joista noin 11 miljoonaa euroa koostui Munksjö Oyj:lle siirtyneistä kuluista. Jatkuvissa toiminnoissa on saavutettu tähän mennessä noin 16 miljoonan euron säästöt.

Jatkuvissa toiminnoissa saavutettiin huhti-kesäkuussa 2014 noin 5 miljoonan euron säästöt vuosineljänneksittäin vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. SGA-kulut ilman kertaluonteisia eriä olivat 2,5 miljoonaa euroa alemmat kuin vertailujaksolla. Lisäksi tuotannon kiinteät kustannukset alenivat. 

Ahlstrom aikoo kirjata sopeuttamisohjelmasta noin 15 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja vuosina 2013-2015. Tähän mennessä yhtiö on kirjannut ohjelmasta 8,9 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, joista 5,8 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla.

Tulevaisuuden näkymät

Ahlstromin 30.1.2014 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan olevan 930-1 090 miljoonaa euroa. Arvio perustuu Ahlstromin näkemykseen yhtiön päämarkkina-alueiden, hintojen, tuotevalikoiman, kilpailutilanteen ja odotettujen kustannussäästöjen kehityksestä. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2-5 % liikevaihdosta.

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2014 (76,1 milj. euroa vuonna 2013).

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden odotetaan vahvistuvan tänä vuonna, mutta tilanne vaihtelee alueittain. Euroopan talous on osoittanut piristymisen merkkejä, mutta elpyminen voi olla epätasaista ja epävarmaa. Viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat myönteisempiä. Aasian ja etenkin Kiinan talouden kasvu voi jäädä ennakoitua hitaammaksi.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, vaihtelun lisääntyminen tärkeimmillä markkinoilla ja näkymien heilahtelut vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstrom on aloittanut viime vuosina investointihankkeita, jotka ovat käynnistysvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi tapettimateriaalien tuotantolinja Kiinan Binzhoussa. Uusien tuotantolinjojen kaupallistaminen voi heikentää yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiön raaka-aineiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille ja joidenkin, kuten pitkäkuituisen sellun, hinnat on pysyneet korkealla tasolla.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen pitäminen nykytasolla voi vaikeutua ja nykyisen kannattavuustason säilyttäminen voi vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat samalla laskisivat.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2013 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2014. Osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700

Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät tammi-kesäkuun 2014 osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 6.8.2014 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa (Alvar Aallon katu 3 C, toinen kerros, kokoushuone Antti). 

Lisäksi toimitusjohtaja Levi ja talousjohtaja Ahdekivi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 6.8.2014 klo 14.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2310 1620 Suomessa tai +44 (0) 20 7784 1036 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 5387153.

Puhelinkonferenssia voi myös kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) ja esitysmateriaaleihin on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitysmateriaaliin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen 6.8.2014 osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2014. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2014.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2014

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 24.10. 1.-24.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.fi.