Ahlstromin vuosiraportit 2013 julkaistu

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.2.2014 klo 12.30

Ahlstromin 2013 vuosiraportit julkaistu

Ahlstromin 2013 vuosiraportit ovat julkaistu tänään yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiön vuosiraportit koostuvat kolmesta erillisestä osasta: Ahlstromin tarina 2013, Ahlstromin vastuullisuusraportti 2013 ja Ahlstromin tilinpäätös 2013. Kaikki kolme dokumenttia ovat ladattavissa PDF- muodossa internet-sivuilla www.ahlstrom.fi/fi ja ne voi myös tilata painettuina. Vastuullisuusraportti on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Tilinpäätös 2013, sisältäen toimintakertomuksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on tämä tiedotteen liittenä PDF-tiedostona.

Vastuullisuusraportissa 2013 esitellään Ahlstromin yritysvastuuseen liittyvät merkittävät tapahtumat ja tulokset. Raportti noudattaa yhtiön arvion mukaan Global Reporting Initiativen (GRI) G4-ohjeistusta suppealla soveltamistasolla.

Ahlstromin palkka- ja palkkioselvitys 2013 on myös julkaistu tänään erillisinä PDF-tiedostona osoitteessa www.ahlstrom.fi/fi.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.