Ilmoitus omistusosuuden muutoksista Ahlstrom Oyj:ssä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.5.2014 klo 13.00 

Ilmoitus omistusosuuden muutoksista Ahlstrom Oyj:ssä

Ahlstrom Oyj on saanut 28.5.2014 päivätyn arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Ahlström Capital Oy:n omistusosuus on ylittänyt 10 prosentin rajan.

Ilmoituksen mukaan Ahlström Capital Oy:n ja Antti Ahlström Perilliset Oy:n välinen järjestely on toteutunut 28.5.2014. Sen myötä  Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistamat 4 674 802 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa yhteensä 10,02 % Ahlstrom Oyj:n koko osakekannasta ja äänioikeuksista, siirtyivät Ahlström Capital Oy:lle.

Ilmoituksen mukaan Ahlström Capital Oy:n omistusosuus Ahlstrom Oyj:ssä nousi yli yhden kahdeskymmenesosan (yli 5 %) ja yli yhden kymmenesosan (yli 10 %). Ahlström Capital Oy:n osakeomistus, sisältäen välillisen omistuksen AC Invest Six B.V.:n kautta, on nyt  4 754 479 Ahlstrom Oyj:n osaketta. Tämä vastaa yhteensä 10,19 %:n osuutta yhtiön koko osakekannasta ja äänioikeuksista.

Ahlstrom Oyj on saanut 28.5.2014 päivätyn arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistusosuus on laskenut nollaan.

Ilmoituksen mukaan Ahlström Capital Oy:n ja Antti Ahlström Perilliset Oy:n välinen järjestely on toteutunut 28.5.2014. Sen myötä  Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistamat 4 674 802 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa yhteensä 10,02 % Ahlstrom Oyj:n koko osakekannasta ja äänioikeuksista, siirtyivät Ahlström Capital Oy:lle.

Ilmoituksen mukaan Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistusosuus Ahlstrom Oyj:ssä laski alle yhden kymmenesosan (alle 10 %) ja alle kahdeskymmenesosan (alle 5 %).  

Ahlstrom Oyj:n osakepääoma koostuu 46 670 608 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.