Kannattavuus osoitti merkkejä paranemisesta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2014 klo 9.00

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Kannattavuus osoitti merkkejä paranemisesta

Jatkuvat toiminnot tammi-maaliskuu 2014 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2013

  • Liikevaihto 249,2 miljoonaa euroa (255,3 milj. euroa).
  • Liikevoitto 4,4 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa).
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,2 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa).
  • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 2,9 (2,5).
  • Tulos ennen veroja 5,2 miljoonaa euroa (3,6 milj. euroa).
  • Osakekohtainen tulos 0,05 euroa (0,03 euroa).

Tammi-maaliskuu 2014 lyhyesti

  • Raportoitu liikevaihto laski 2,4 %, mutta kannattavuus parani. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2,6 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna, ja kolme liiketoiminta-aluetta - Advanced Filtration, Food ja Transportation Filtration - paransivat selvästi kannattavuuttaan.
  • Uusia tuotteita lanseerattiin kasvun vauhdittamiseksi sekä myyntivalikoiman ja kannattavuuden parantamiseksi. Merkittävimpiä julkistuksia oli Ahlstrom NatureMold(TM), luonnossa hajoava elintarvikepakkausten materiaali.

Näkymät vuodelle 2014

  • Ahlstromin 30.1.2014 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon odotetaan olevan 930-1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2-5 % liikevaihdosta.

Jan Lång, toimitusjohtaja

"Olen tyytyväinen hyvään etenemiseemme ja kannattavuuden parantumiseen kolmella liiketoiminta-alueella. Advanced Filtration saavutti erinomaisen kannattavuuden, Transportation Filtration osoitti vakaata kasvua sekä liikevaihdossa  että -voitossa ja Food pystyi erittäin hyvään vertailukelpoiseen kasvuun. Kaiken kaikkiaan edistymme hyvin uusien tuotteidemme kanssa."

"Jatkoimme haasteiden ratkomista kahdella heikoimmin kehittyneellä liiketoiminta-alueellamme, jotka olivat Building and Energy sekä Medical. Meillä on vielä paljon tehtävää näissä kahdessa liiketoiminnassa, mutta olen vakuuttunut siitä, että pystymme parantamaan niiden kilpailukykyä meneillään olevilla toimenpiteillä."

"Sopeuttamisohjelmamme, jolla pyrimme alentamaan vuotuisia kustannuksia 50 miljoonalla eurolla, etenee suunnitellusti. Sopeuttamisohjelman sekä myynnin kasvuhankkeiden avulla olemme hyvässä asemassa parantaakseemme kannattavuuttamme tänä vuonna ja sen jälkeen."

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q1/2014 Q1/2013 Muutos, % 2013
Liikevaihto 249,2 255,3 -2,4 1 014,8
Liikevoitto 4,4 8,3 -47,2 10,7
Liikevoitto, % 1,8 3,3   1,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,2 6,5 11,6 13,4
Liikevoitto, % 2,9 2,5   1,3
Tulos ennen veroja 5,2 3,6 44,0 -15,4
Kauden tulos 3,1 1,9 60,9 -18,9
Osakekohtainen tulos 0,05 0,03 71,0 -0,46
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 3,4 5,1   0,9
Liiketoiminnan nettorahavirta* -6,1 -21,4 71,6 41,0
Investoinnit 9,0 11,5 -22,0 76,1
Henkilöstö kauden lopussa 3 502 3 821 -8,3 3 536

* Sisältää lopetetut toiminnot

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö Ahlstromin päämarkkinoilla parani hieman vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Talouskasvu jatkui Pohjois-Amerikassa, ja Euroopassakin oli havaittavissa myönteisiä merkkejä. Aasiassa kehitys oli vaihtelevaa kasvun hidastuttua Kiinassa. Etelä-Amerikan taloustilanne pysyi vaimeana.

Advanced Filtration -liiketoiminta-alueella vakaa kasvu jatkui Euroopan ja Aasian laboratoriosovellusten ja bioteknologian alan suodatinsovellusten markkinoilla, mutta Pohjois-Amerikassa kehitys oli jonkin verran vaimeampaa. Vedensuodatussovellusten, kaasuturbiinisovellusten ja korkeaa suodatustehoa vaativien ilmansuodatussovellusten kysyntä kasvoi.

Building and Energy -liiketoiminta-alueella rakennusalan materiaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa, mutta heikkeni Venäjällä. Lasikuitulujitteisten tuulivoimateollisuuden tuotteiden markkinat pysyivät edelleen matalalla tasolla Euroopassa, kun taas Pohjois-Amerikassa verokannustimet tukivat markkinoiden elpymistä. Seinäpaperien ja tapettimateriaalien kysyntä heikkeni Euroopassa ja Kiinassa katsauskauden aikana.

Food -liiketoiminta-alueella juomateollisuustuotteiden, elintarviketeollisuuden pakkaustuotteiden ja teippimateriaalien kysyntä jatkui vankkana kaikilla maantieteellisillä alueilla Etelä-Amerikkaa lukuun ottamatta. Kertakäyttöisten kahvituotemateriaalien markkinat jatkoivat kasvuaan.    

Medical -liiketoiminta-alueella terveydenhuollon materiaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ja vahvistui Aasiassa kertakäyttöisten tuotteiden kasvavan suosion myötä.

Transportation Filtration -liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinoiden vankka kasvu jatkui Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Etelä-Amerikan markkinoilla alkoi näkyä joitain myönteisiä merkkejä vuoden 2013 toisen puoliskon laskusuhdanteen jälkeen.

Lopetetut toiminnot

Aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiivinen tulos sisältyi lopetettuihin toimintoihin 10.2.2014 saakka, jolloin niiden myynti Suominen Oyj:lle vietiin päätökseen. Vertailuluvut sisältävät Label and Processing -liiketoiminnan operatiivisen tuloksen ja aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiivisen tuloksen. Operatiivista liiketoimintaa kuvaavat luvut eivät sisällä poistoja.

Lopetettujen toimintojen tulos

Lopetettujen toimintojen tappio tammi-maaliskuussa 2014 oli 1,2 miljoonaa euroa (6,0 milj. euron voitto). Luku sisältää veroilla vähennetyn 2,2 miljoonan euron arvonalentumistappion sekä myyntikulun purkamisen liittyen aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintoihin. Lisäksi lukuun sisältyy laskennallinen verokulu Saksassa.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-maaliskuussa 2014 oli 1,9 miljoonaa euroa (7,9 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korko mukaan lukien oli 0,03 euroa (0,16 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 2,2 % (6,6 %).

Kulujen sopeuttamisohjelma

Vuonna 2013 toteutetun Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen jälkeen Ahlstrom käynnisti kulujen pienentämiseen tähtäävän sopeuttamisohjelman, joka heijastaa yhtiön uutta kokoa ja laajuutta. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 50 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Suurin osa suunnitelluista toimista toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä, ja ohjelman kokonaisvaikutusten odotetaan näkyvän vuonna 2015.

Ohjelmaan liittyvät henkilöstövähennykset ovat arviolta noin 400 työntekijää maailmanlaajuisesti. Suunnitellut muutokset ja henkilöstövaikutukset edellyttävät paikallisten lakien mukaisia yhteistoimintaneuvotteluja. Suunnitellut säästöt koskevat kaikkia liiketoiminta-alueita ja toimintoja maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on pienentää etenkin myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon kuluja (SGA-kuluja) ja tehostaa edelleen toimitusketjua. Tavoitteena on päästä takaisin SGA-kulutasolle, joka vastaa 10-11 % liikevaihdosta vuonna 2015.

Ohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö on saavuttanut 31.3.2014 mennessä noin 19 miljoonan euron kustannussäästöt, mikä vastaa noin 25 miljoonan euron vuosittaista säästövauhtia.

Jatkuvissa toiminnoissa saavutettiin noin 12 miljoonan euron säästöt, joista noin 4 miljoonaa euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän lisäksi noin 7 miljoonaa euron säästöt saatiin Munksjö Oyj:lle siirtyneistä kuluista, joista kirjattiin noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ahlstrom aikoo kirjata sopeuttamisohjelmasta noin 15 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja vuosina 2014 ja 2015. Tähän mennessä yhtiö on kirjannut ohjelmasta 6,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, joista 3,1 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä.

Tulevaisuuden näkymät

Ahlstromin 30.1.2014 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan olevan 930-1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2-5 % liikevaihdosta. Arvio perustuu Ahlstromin näkemykseen yhtiön päämarkkina-alueiden, hintojen, tuotevalikoiman, kilpailutilanteen ja odotettujen kustannussäästöjen kehityksestä.

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2014 (76,1 milj. euroa vuonna 2013).

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden odotetaan vahvistuvan tänä vuonna, mutta tilanne vaihtelee alueittain. Euroopan talous on osoittanut piristymisen merkkejä mutta elpyminen voi olla epätasaista ja epävarmaa. Viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat myönteisempiä. Aasian ja etenkin Kiinan talouden kasvu voi jäädä ennakoitua hitaammaksi.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, vaihtelun lisääntyminen tärkeimmillä markkinoilla ja näkymien heilahtelut vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstrom on aloittanut viime vuosina investointihankkeita, jotka ovat käynnistysvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi tapettimateriaalien tuotantolinja Kiinan Binzhoussa. Uusien tuotantolinjojen kaupallistaminen voi heikentää yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla ja vaihdelleet.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen pitäminen nykytasolla voi vaikeutua ja nykyisen kannattavuustason säilyttäminen voi vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat samalla laskisivat.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2013 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2014. Osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700

Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 29.4.2014 klo 10.00. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti). 

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Ahdekivi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 29.4.2014 klo 14.30. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 6937 9543 Suomessa tai +44 (0)20 3427 1910 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 3163135.

Puhelinkonferenssia voi myös kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) ja siihen liittyvään presentaatioon on yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne konferenssista on kuunneltavissa yhtiön verkkosivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Verkkosivuilla voi tutustua myös esitysmateriaaliin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen 29.4.2014 osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2014. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2014.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2014

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu keskiviikkona 6.8. 1.7.-6.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu perjantaina 24.10. 1-24.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.fi.