Ahlstrom yksinkertaistaa rakennettaan ja organisaatiotaan mahdollistaakseen nopeamman toiminnan ja paremman kannattavuuden

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.10.2014 klo 12.30

Ahlstrom yksinkertaistaa rakennettaan ja organisaatiotaan mahdollistaakseen nopeamman toiminnan ja paremman kannattavuuden

Ahlstrom yksinkertaistaa rakennettaan ja organisaatiotaan tavoitteenaan nopeuttaa päätöksentekoaan ja toimintaansa sekä vahvistaa liiketoiminta-alueiden vastuita. Muutoksella pyritään vauhdittamaan yhtiön tavoittelemaa tulosparannusta. Uusi rakenne astuu voimaan 1.1.2015. Lisäksi Ahlstromin johtoryhmässä tapahtuu muutoksia, jotka astuvat voimaan välittömästi.

Ahlstromin uusi organisaatio koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Filtration, Building and Energy ja Food and Medical. Nämä liiketoiminta-alueet saavat entistä laajemman vastuun esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, teknisen asiakaspalvelun, tuotekehityksen ja tilaus-toimitusketjun osalta.

"Muutokset operatiivisessa rakenteessa ja johtajistossa tähtäävät siihen, että kunkin liiketoiminnan painopistealueet selkeytyvät. Uskon, että voimme nopeuttaa toimintaamme ja saada parhaan hyödyn resursseistamme vahvistamalla asiakkaiden lähellä toimivien liiketoiminta-alueiden vastuunkantoa", toteaa toimitusjohtaja Marco Levi.  

Nimitykset johtoryhmässä

Ahlstromin johtoryhmässä on tehty seuraavat nimitykset:

 • Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, vastuulla taloushallinto ja rahoitus, tietohallinto ja viestintä
 • Ulla Bono, lakiasiainjohtaja
 • Fulvio Capussotti, Building and Energy -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja, vastuulla tapettimateriaalit, lattiasovellukset ja komposiitit
 • Omar Hoek, Food and Medical -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja, vastuulla elintarvikepakkaukset, teippimateriaalit ja terveydenhuollon materiaalit.
 • Jari Koikkalainen, Filtration -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja, vastuulla kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalit ja erikoissuodattimet
 • Nadia Stoykov, kaupallisesta osaamisesta, asiakaspalvelusta ja hankintatoiminnoista vastaava johtaja
 • YTM Päivi Leskinen, 49, on nimitetty henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hänellä on laaja kokemus erilaisista henkilöstöhallinnon tehtävistä mm. ABB:sta, jossa hän työskentelee tällä hetkellä nimikkeellä Global HR Business Partner, EMEA, Ventyx, ABB Technologies Ltd. Päivi siirtyy Ahlstromin palvelukseen viimeistään vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Marco Leville.

Muut muutokset:

 • Paul Stenson on nimitetty Filtration-liiketoiminta-alueen tuotekehityksestä vastaavaksi johtajaksi, ja hän raportoi Jari Koikkalaiselle. Paul vastaa myös jatkossa tuote- ja teknologiakehitystoiminnan kehittämisestä sekä kaikkien kolmen liiketoiminta-alueen tuotekehitysportfolioiden linjaamisesta.
 • Roberto Boggio on nimitetty Food and Medical -liiketoiminta-alueen operatiivisesta toiminnasta vastaavaksi johtajaksi, ja hänen vastuullaan on linjata valmistukseen, suunnitteluun ja logistiikkaan liittyviä toimintoja kaikissa kolmessa liiketoiminta-alueessa. Hän raportoi Omar Hoekille.
 • Arnaud Marquis on nimitetty tapetti- ja julistepaperiliiketoiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja hän raportoi Fulvio Capussottille.
 • Paul, Roberto ja Arnaud eivät ole jatkossa johtoryhmän jäseniä. Paul ja Roberto kuuluvat jatkossa laajennettuun johtoryhmään, joka perustetaan toimimaan läheisessä yhteistyössä johtoryhmän kanssa.
 • Lisäksi Paula Aarnio, henkilöstö- ja yritysvastuuasioista vastaava johtaja, William Casey, Pohjois- ja Etelä-Amerikan myynnistä vastaava johtaja, Rami Raulas, Euroopan, Lähi-Idän ja Intian myynnistä vastaava johtaja sekä Luc Rousselet, tuotanto- ja toimitusketjusta vastaava johtaja siirtyvät uusiin haasteisiin talon ulkopuolelle eivätkä jatka johtoryhmässä. 

"Haluan kiittää Paulaa, Williamia, Ramia ja Lucia heidän arvokkaasta työpanoksestaan yhtiössä viime vuosina. Toivotan heille onnea uusiin haasteisiin", jatkaa Marco Levi.

Muutokset raportointisegmenteissä

Ahlstromin kolme uutta liiketoiminta-aluetta Filtration, Building and Energy ja Food and Medical muodostavat uudet raportointisegmentit. Muutos astuu voimaan 1.1.2015. Ahlstrom suunnittelee julkaisevansa vertailukelpoiset historialliset segmenttitiedot ennen tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksen julkistamista 28.4.2015.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.