Ahlstromin 100 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.9.2014 klo 16.15

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Ahlstromin 100 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, tiedotti 4.9.2014 laskevansa liikkeeseen 100 miljoonan euron vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 15.9.2019 ja sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 4,125 prosenttia. Yhtiöllä on tietyin edellytyksin oikeus lunastaa joukkovelkakirjalaina takaisin myös ennen sen erääntymistä.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen, joka on tästä päivästä lähtien saatavilla englanninkielisenä yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

NASDAQ OMX Helsinki Oy:n odotetaan ottavan joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 18.9.2014 alkaen.

Liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank ja SEB.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Rajoitusteksti
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä joukkovelkakirjalainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Joukkovelkakirjalainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja joukkovelkakirjalainoja koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja joukkovelkakirjalainoja koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittuja joukkovelkakirjalainoja koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai ostaa Liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous myydä tai ostaa olisi lainvastainen. Ahlstromillä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset joukkovelkakirjalainaan sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät. Ahlstromin liikkeessä olevaa joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.