Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014: Kannattavuus parani ja myynti kasvoi vahvasti kolmella liiketoiminta-alueella

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 24.10.2014 klo 12.20

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2014

Kannattavuus parani ja myynti kasvoi vahvasti kolmella liiketoiminta-alueella

Jatkuvat toiminnot heinä-syyskuu 2014 verrattuna heinä-syyskuuhun 2013

 • Liikevaihto 252,0 miljoonaa euroa (251,1 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,7 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 3,9 (0,6).
 • Liikevoitto / tappio -13,4 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa), sisältäen kertaluonteiset erät        -23,2 miljoonaa euroa (0,0 milj. euroa).
 • Tulos / tappio ennen veroja -19,9 miljoonaa euroa (-4,4 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos -0,30 euroa (-0,09 euroa).

Heinä-syyskuu 2014 lyhyesti

 • Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 2,3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna kolmen liiketoiminta-alueen parantaessa myyntiä: Advanced Filtration, Transportation Filtration ja Food. Raportoitu liikevaihto kasvoi 0,3 %.
 • Neljäs perättäinen neljännes jolloin kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä parani vertailukaudesta.     
 • Uusia tuotteita lanseerattiin kasvun vauhdittamiseksi sekä myyntivalikoiman ja kannattavuuden parantamiseksi. Keskeisiä tuotejulkistuksia oli Ahlstrom Pleat2SaveTM, uusi suodatintuotevalikoima asunnoissa, kauppakeskuksissa ja sairaaloissa käytettäviin LVI-ratkaisuihin.

Jatkuvat toiminnot tammi-syyskuu 2014 verrattuna tammi-syyskuuhun 2013

 • Liikevaihto 754,1 miljoonaa euroa (771,4 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 30,4 miljoonaa euroa (15,9 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 4,0 (2,1).
 • Liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa (16,3 milj. euroa), sisältäen kertaluonteiset erät -29,8 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).
 • Tulos / tappio ennen veroja -15,1 miljoonaa euroa (-4,4 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos -0,32 euroa (-0,17 euroa).

Näkymät vuodelle 2014

 • Ahlstrom tarkentaa näkymiensä vaihteluväliä liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta vuodelle 2014. Liikevaihdon odotetaan olevan 960-1 020 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2,5-4 % liikevaihdosta.
   
 • Aikaisemmat näkymät: Liikevaihdon odotetaan olevan 930-1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2-5 % liikevaihdosta.

Marco Levi, toimitusjohtaja

"Kannattavuutemme on parantunut neljänä peräkkäisenä vuosineljänneksenä ja olemme rakentamassa jatkumoa parantuneelle taloudelliselle suorituskyvyllemme. Advanced Filtration sekä Transportation Filtration -liiketoiminnot saavuttivat erittäin hyvät tulokset. Food ja Medical -liiketoiminnot ovat myös parantaneet kannattavuuttaan merkittävästi. Building and Energy -liiketoiminnassa meillä on vielä enemmän tehtävää kannattavuusongelmien ratkaisemisessa."  

"Olen tyytyväinen vahvaan myynnin kasvuun kolmessa liiketoiminnassamme: Advanced Filtration, Transportation Filtration ja Food. Kulujen sopeuttamisohjelmamme etenee myös suunnitelmien mukaisesti."

"Meillä on nyt tiekartta parempaan suorituskykyyn. Parannamme kannattavuutta ja kohennamme asiakassegmentointia kaupallisen osaamisen -kehittämisohjelman avulla. Tarkennamme tuotekehitysportfoliotamme lyhentääksemme aikaa ideasta onnistuneesti kaupallistettuun tuotteeseen. Tämän lisäksi yksinkertaistamme prosessejamme saavuttaaksemme kilpailukykyisemmän kustannusrakenteen. Tähän liittyen julkaisemme tänään organisaatiouudistuksen."   

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q3/2014 Q3/2013 Muutos, % Q1-Q3/2014 Q1-Q3/2013 Muutos, %
Liikevaihto 252,0 251,1 0,3 754,1 771,4 -2,2
Liikevoitto -13,4 1,5 N/A 0,6 16,3 -96,5
Liikevoitto, % -5,3 0,6   0,1 2,1  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,7 1,5 N/A 30,4 15,9 91,0
Liikevoitto, % 3,9 0,6   4,0 2,1  
Tulos ennen veroja -19,9 -4,4 N/A -15,1 -4,4 N/A
Kauden tulos -16,7 -3,7 N/A -15,9 -6,7 N/A
Osakekohtainen tulos -0,30 -0,09   -0,32 -0,17  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -8,0 0,7   0,2 2,3  
Liiketoiminnan nettorahavirta* 8,4 23,2 -63,8 16,5 37,2 -55,6
Investoinnit 9,9 17,8 -44,6 29,2 50,0 -41,7
Henkilöstö kauden lopussa 3 487 3 697 -5,7 3 487 3 697 -5,7

*Sisältää lopetetut toiminnot

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö Ahlstromin päämarkkinoilla vaihteli merkittävästi maantieteellisesti ja markkinoittain.

Advanced Filtration -liiketoiminta-alueella kasvu jatkui kaasuturbiinisovelluksissa ja teollisuuden suodatinsovelluksissa etenkin Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Myös laboratoriosovellusten ja bioteknologian alan suodatinsovellusten markkinat kasvoivat, mutta korkeaa suodatustehoa vaativien ilmansuodatussovellusten kysyntä heikkeni jonkin verran etenkin Euroopassa.

Building and Energy -liiketoiminta-alueella lattiamateriaalien ja muiden rakennusalan materiaalien kysyntä vahvistui Euroopassa mutta heikkeni edelleen Venäjällä. Lasikuitulujitteisten tuulivoimateollisuuden tuotteiden markkinat pysyivät vaimeina Euroopassa. Seinäpaperien ja tapettimateriaalien kysyntä heikkeni Euroopassa ja Venäjällä, mutta pysyi vakaana Kiinassa.

Food-liiketoiminta-alueella juomateollisuustuotteiden, elintarviketeollisuuden pakkaustuotteiden ja teippimateriaalien kysyntä jatkui vankkana kaikilla maantieteellisillä alueilla. Kertakäyttöisten kahvituotteiden markkinoiden kasvu jatkui.    

Medical-liiketoiminta-alueella terveydenhuollon materiaalien kysyntä oli vakaata Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mutta vahvistui Aasiassa kertakäyttöisten tuotteiden kasvavan suosion myötä.

Transportation Filtration -liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinoiden vankka kasvu jatkui Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Etelä-Amerikan markkinoilla näkyi edelleen myönteisiä merkkejä vuoden 2013 toisen puoliskon laskusuhdanteen jälkeen.

Lopetetut toiminnot

Aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiivinen tulos sisältyi lopetettuihin toimintoihin 10.2.2014 saakka, jolloin niiden myynti Suominen Oyj:lle vietiin päätökseen. Vertailuluvut sisältävät Label and Processing -liiketoiminnan operatiivisen tuloksen ja aiemman Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian toimintojen operatiivisen tuloksen. Operatiivista liiketoimintaa kuvaavat luvut eivät sisällä poistoja. 

Lopetettujen toimintojen tulos

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-syyskuussa 2014 oli 7,7 miljoonaa euroa (55,4 milj. euroa). Luku sisältää Munksjö Oyj:n avustuksen Osnabrückin tuotantoalueen eriyttämiskuluista Euroopan komission vaatimusten täyttämiseksi. Vertailukauden luku sisältää noin 86,4 miljoonaa euroa jakautumisen vaikutuksia ja veroilla vähennetyn 44,3 miljoonan euron arvonalennuksen varojen käypään arvoon arvostamisesta sekä myyntikuluja.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-syyskuussa 2014 oli -8,2 miljoonaa euroa (48,7 milj. euron voitto). Osakekohtainen tulos oman pääoman ehtoisen lainan korko mukaan lukien oli -0,15 euroa (1,01 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -3,3 % (14,9 %).

Kulujen sopeuttamisohjelma

Vuonna 2013 toteutetun Label and Processing -liiketoiminnan jakautumisen jälkeen Ahlstrom käynnisti kulujen pienentämiseen tähtäävän sopeuttamisohjelman, joka heijastaa yhtiön uutta kokoa ja laajuutta. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa 39 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt jatkuvista toiminnoista. Säästötoimet kohdistuvat sekä myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon kuluihin (SGA-kuluihin) että tuotannon kiinteisiin kuluihin. Lisäksi ohjelman avulla on saatu noin 11 miljoonan euron säästöt Munksjö Oyj:lle siirtyneistä kuluista, mikä nostaa kokonaistavoitteen 50 miljoonaan euroon.

Ahlstrom ilmoitti 23.9.2014 suunnitelmasta siirtää IT-toimintonsa Tech Mahindra Ltd:lle. Suunnitellulla pitkäaikaisella sopimuksella Ahlstrom tavoittelee entistä parempaa tehokkuutta, yhtenäistettyä palvelutasoa ja aiempaa pienempiä IT-kustannuksia. Noin 50 Ahlstromin IT-työntekijää maailmanlaajuisesti siirtyy liikkeenluovutuksessa Tech Mahindran palvelukseen.  Suunnitellun siirron arvioidaan toteutuvan 1.12.2014. Liikkeenluovutus edellyttää maakohtaisten siirtymisehtojen toteutumista.

Suurin osa kulujen sopeuttamisohjelman suunnitelluista toimista toteutetaan vuoden 2014 loppuun mennessä, ja ohjelman kokonaisvaikutusten odotetaan näkyvän vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteena on laskea SGA-kulujen osuus liikevaihdosta vuositasolla takaisin 10-11 prosenttiin vuoden 2015 loppuun mennessä.

Ohjelmaan liittyvät henkilöstövähennykset ovat noin 400 työntekijää maailmanlaajuisesti. Suunnitellut muutokset ja henkilöstövaikutukset edellyttävät paikallisten lakien mukaisia yhteistoimintaneuvotteluja. Suunnitellut säästöt koskevat kaikkia liiketoiminta-alueita ja toimintoja maailmanlaajuisesti.

Ohjelma etenee tavoitteiden mukaisesti. Ahlstrom on saavuttanut 30.9.2014 mennessä yhteensä noin 22 miljoonan euron kustannussäästöt jatkuvissa toiminnoissa.

Jatkuvissa toiminnoissa saavutettiin heinä-syyskuussa 2014 noin 4 miljoonan euron säästöt vuosineljänneksittäin vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vertaluikelpoiset SGA-kulut jatkoivat laskuaan kolmannella neljänneksellä, mutta niihin vaikuttivat kertaluonteinen eläkekulu Iso-Britanniassa sekä Vilnan palvelukeskuksen perustamiskulut.

Ahlstrom aikoo kirjata sopeuttamisohjelmasta noin 15 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja vuosina 2013-2015. Tähän mennessä yhtiö on kirjannut ohjelmasta 13,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia kuluja, joista 10,1 miljoonaa euroa kirjattiin tammi-syyskuussa 2014.

Tulevaisuuden näkymät

Ahlstrom tarkentaa tulevaisuuden näkymiensä vaihteluväliä liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta vuodelle 2014. Liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan olevan 960-1 020 miljoonaa euroa. Arvio perustuu yhtiön näkemykseen yhtiön päämarkkina-alueiden, hintojen, tuotevalikoiman, kilpailutilanteen ja odotettujen kustannussäästöjen kehityksestä. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2,5-4 % liikevaihdosta.

Aikaisemmat tulevaisuuden näkymät: Liikevaihdon odotetaan olevan 930-1 090 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 2-5 % liikevaihdosta.

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2014 (76,1 milj. euroa vuonna 2013).

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalous voi kasvaa aiempaa hitaammin Euroopan talouden elpymisen pitkittyessä. Toisaalta viimeaikaiset tiedot Yhdysvaltain talouskehityksestä ovat edelleen myönteisiä.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, vaihtelun lisääntyminen tärkeimmillä markkinoilla ja näkymien heilahtelut vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstrom on aloittanut viime vuosina investointihankkeita, jotka ovat käynnistysvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi tapettimateriaalien tuotantolinja Kiinan Binzhoussa. Uusien tuotantolinjojen kaupallistaminen voi heikentää yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiön raaka-aineiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja pitkäkuituisen sellun ja joidenkin muiden raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkealla tasolla.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2013 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2014. Osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700

Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät vuoden 2014 kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 24.10.2014 klo 14.00. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa (Alvar Aallon katu 3 C, toinen kerros, kokoushuone Antti). 

Lisäksi toimitusjohtaja Levi ja talousjohtaja Ahdekivi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 24.10.2014 klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 6937 9543 Suomessa tai +44 (0)20 3427 1902 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 7685517.

Puhelinkonferenssia voi myös kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) ja esitysmateriaaleihin on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitysmateriaaliin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen 24.10.2014 osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2014. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2014.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2015

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 torstaina 29.1. 1.-29.1.
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 tiistaina 28.4. 1.-28.4.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 keskiviikkona 6.8. 1.7.-6.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 keskiviikkona 28.10. 1.-28.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen niitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.fi.