Ilmoitus omistusosuuden muutoksista Ahlstrom Oyj:ssä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.9.2014 klo 17.45

Ilmoitus omistusosuuden muutoksista Ahlstrom Oyj:ssä

Ahlstrom Oyj on saanut 26.9.2014 päivätyt arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaiset ilmoitukset.

Ahlström Capital Oy on myynyt 4 674 802 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa yhteensä 10,02 % Ahlstrom Oyj:n koko osakekannasta ja äänioikeuksista, AC Invest Six B.V.:lle. Ahlström Capital Oy:n suora omistusosuus Ahlstrom Oyj:ssä laski alle yhden kymmenesosan (alle 10 %) ja alle kahdeskymmenesosan (alle 5 %).  

AC Invest Six B.V. omistaa nyt 4 754 479 Ahlstrom Oyj:n osaketta, mikä vastaa yhteensä 10,19 %:n osuutta yhtiön koko osakekannasta ja äänioikeuksista. AC Invest Six B.V.:n omistusosuus on noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (yli 5 %) ja yli kymmenesosan (yli 10 %).  

AC Invest Six B.V. on Ahlström Capital B.V.:n 100 % omistama tytäryhtiö ja Ahlström Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö.

Ahlstrom Oyj:n osakepääoma koostuu 46 670 608 osakkeesta, joilla kaikilla on yksi ääni.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.