Munksjö Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistusosuuden muutoksesta

Helsinki, Suomi, 2014-04-04 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 4.4.2014 klo. 14.00 CET

Munksjö Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus Antti
Ahlström Perilliset Oy:n omistusosuuden muutoksesta

Munksjö Oyj on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 9 §:n mukaisen
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoitus sisältävää seuraavat tiedot:

Antti Ahlström Perilliset Oy:n (y-tunnus 1548388-5) ilmoituksen mukaan yhtiö on
osingonmaksuna Ahlstrom Oyj:ltä vastaanottanut 179 798 Munksjön osaketta ja
omistusosuus samalla ylittänyt 5 prosentin rajan. Antti Ahlström Perilliset
Oy:n suora omistus on 2 587 318 osaketta, joka vastaa 5,07 prosentin osuutta
Munksjön osakkeista ja äänistä.

Ilmoituksen mukaan Antti Ahlström Perilliset Oy on 27.6.2013 allekirjoittanut
yhtiötä koskevan jakautumissuunnitelman.

Jakautumisen uusi suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 27.6.2014. Suunnitellun
jakautumisen täytäntöönpanopäivänä Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistamat
Munksjö Oyj:n osakkeet siirtyvät Ahlström Capital Oy:lle.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta.
Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.