Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 9 kap. 10 § i den finska värdepappersmarknadslagen om en förändring i Antti Ahlström Perilliset Oy:s innehav

Helsingfors, Finland, 2014-04-04 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 4 april 2014 kl. 14.00 CET

Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 9 kap. 10 § i den finska
värdepappersmarknadslagen om en förändring i Antti Ahlström Perilliset Oy:s
innehav

Munksjö Oyj har idag mottagit en anmälning i enlighet med 9 kap. 9 § i finska
värdepappersmarknadslagen, som innehåller följande information:

Enligt Antti Ahlström Perilliset Oy:s (FO-nummer 1548388-5) anmälan, har
bolaget som dividend från Ahlstrom Abp erhållit 179 798 aktier i Munksjö och
bolagets innehav i Munksjö samtidigt har överskridit gränsen på 5 procent.
Antti Ahlström Perilliset Oy:s direkta innehav uppgår till 2 587 318 aktier,
vilket motsvarar 5,07 procent av det totala antalet aktier och röster i
Munksjö.

Enligt anmälan har Antti Ahlström Perilliset Oy den 27 juni 2013 undertecknat
en delningsplan. Det nya förväntade datumet för verkställandet av delningen är
den 27 juni 2014. Enligt avtalet kommer de aktier i Munksjö Oyj som ägs av
Antti Ahlström Perilliset Oy att överlåtas till Ahlström Capital Ab i samband
med verkställandet av delningen.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.