Munksjö Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus sopimuksesta, joka toteutuessaan johtaisi Ahlstrom Oyj:n omistusosuuden muuttumiseen

Helsinki, Suomi, 2014-02-11 08:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 11.2.2014 klo. 8.40 CET

Munksjö Oyj on 10.2.2014 saanut arvopaperimarkkinalain 9. luvun 9 §:n mukaisen
ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta Ahlstrom Oyj:ltä (y-tunnus 1670043-1)
liittyen yhtiön 31.1.2014 tekemään aiempaan ilmoitukseen. Ilmoitus sisältää
seuraavat tiedot:

Ahlstromin 9.1.2014 tiedottaman, yhtiön ja EQT:n välillä solmitun
hintariskisopimuksen osakehyvitys on toteutunut ja Ahlstrom on saanut 818 438
osaketta EQT:ltä. Yhtiön suora omistus on nyt 7 585 658 osaketta, joka vastaa
14,85 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä. Mikäli Ahlstromin
yhtiökokous päättää hallituksen osingonjakoehdotuksen mukaisesti, yhtiön suora
omistus Munksjössä olisi 5 790 635 osaketta, joka vastaa 11,34 prosentin
osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä. Ahlstromin omistusosuus ei näin ollen
tule alittamaan 10 prosentin rajaa.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta.
Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.