Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 9 kap. 10 § i den finska värdepappersmarknadslagen om avtal som kan leda till en förändring i Ahlstrom Abp:s innehav

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 11 februari 2014 kl. 8.40 CET

Munksjö Oyj har den 10 februari 2014 mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap.
9 § i finska värdepappersmarknadslagen från Ahlstrom Abp (FO-nummer 1670043-1).
Anmälan är en uppföljning av bolagets anmälan den 31 januari 2014 och
innehåller följande information:

Den kompensation i aktier i enlighet med det avtal som Ahlstrom ingått med EQT,
vilken bolaget meddelade om den 9 januari 2014, har realiserats och bolaget har
erhållit 818 438 aktier av EQT. Ahlstroms direkta innehav i Munksjö uppgår till
7 585 658 aktier, vilket motsvarar 14,85 procent av det totala antalet aktier
och röster i Munksjö. I det fall Ahlstroms ordinarie bolagsstämma godkänner
styrelsens förslag till dividend, kommer bolagets direkta innehav i Munksjö att
uppgå till 5 790 635 aktier, vilket motsvarar 11,34 procent av det totala
antalet aktier och röster i Munksjö. Ahlstroms innehav kommer således inte att
underskrida gränsen på 10 procent.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications,tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.