Munksjö Oyj: Arvopaperimarkkinalain mukainen ilmoitus sopimuksesta

Helsinki, Suomi, 2014-01-10 13:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.1.2014 klo. 13.30 CET

Munksjö Oyj on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n mukaisen
ilmoituksen Ahlström Capital Oy:ltä (y-tunnus 1670034-3) omistusosuuden
muuttumisesta. Ilmoitus sisältää seuraavat tiedot:

Ahlström Capital Oy on 27.6.2013 allekirjoittanut Antti Ahlström Perilliset
Oy:tä koskevan jakautumissuunnitelman. Jakautumisessa Antti Ahlström Perilliset
Oy:n omistamat Munksjö Oyj:n osakkeet siirtyisivät Ahlström Capital Oy:lle.
Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 28.3.2014. Ilmoituksen mukaan
Ahlström Capital Oy:n omistusosuus Munksjö Oyj:ssä ylittää jakautumisen
toteutuessa 5 prosentin rajan.

Jakautumisen toteutuessa Ahlström Capital Oy:n suora omistus olisi 2 407 520
osaketta, joka vastaa 4,71 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä.
Ilmoituksen mukaan AC Invest Five B.V. on 9.1.2014 hankkinut 500 000 Munksjön
osaketta, jolloin Ahlström Capital Oy:n välillinen omistus on noussut ja vastaa
0,98 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä. AC Invest Five B.V. on
Ahlström Capital B.V:n 100 % omistama tytäryhtiö ja Ahlström Capital B.V: on
Ahlström Capital Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. Jakautumisen toteutumisen
jälkeen Ahlström Capital Oy:n suora ja välillinen omistusosuus vastaisi
yhteensä 5,69 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta.
Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.