Munksjö Oyj: Förändring i Ahlstrom Abp:s innehav i Munksjö

Helsingfors, Finland, 2014-01-09 16:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 9 januari 2014 kl. 16.20 CET

Munksjö Oyj har idag mottaggit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska
värdepappersmarknadslagen, enligt vilken Ahlstrom Abp:s innehav i Munksjö idag
underskridit gränsen på 15 procent.

Enligt anmälan har Ahlstrom Abp:s (FO-nummer 1670043-1) direkta innehav sjunkit
till 6 767 220 aktier, vilket motsvarar 13,25 procent av det totala antalet
aktier och röster i Munksjö.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications,tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Läs mer på www.munksjo.com.