Munksjö Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus sopimuksista, jotka toteutuessaan johtaisivat Ahlstrom Oyj:n ja Antti Ahlström Perilliset Oy:n omistusosuuksien muuttumiseen

Helsinki, Suomi, 2014-02-03 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 3.2.2014 klo. 8.15 CET

Munksjö Oyj on 31.1.2014 saanut kaksi arvopaperimarkkinalain 9. luvun 9 §:n
mukaista ilmoitusta omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoitukset sisältävät
seuraavat tiedot:

Ahlstrom Oyj:n (y-tunnus 1670043-1) ilmoituksen mukaan, mikäli yhtiön
yhtiökokous päättää hallituksen osingonjakoehdotuksen mukaisesti ja yhtiön
9.1.2014 tiedottaman Ahlstromin ja EQT:n välillä solmitun hintariskisopimuksen
osakehyvitys ei toteudu, omistusosuus tulee alittamaan 10 prosentin rajan ja
Ahlstrom Oyj:n suora omistus olisi 4 972 197 osaketta, joka vastaa 9,74
prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä.

Antti Ahlström Perilliset Oy:n (y-tunnus1548388-5) ilmoituksen mukaan yhtiön
omistusosuus tulee Ahlstrom Oyj:n yhtiökokouksen päättäessä hallituksen
ehdotuksen mukaisesta osingonjaosta ylittämään 5 prosentin rajan ja Antti
Ahlström Perilliset Oy:n suora omistus olisi 2 587 320 osaketta, joka vastaa
5,07 prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta.
Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.