Munksjö Oyj: Meddelande i enlighet med 9 kap. 10 § i den finska värdepappersmarknadslagen om avtal som kan leda till en förändring i Ahlstrom Abp:s och Antti Ahlström Perilliset Oy:s innehav

Helsingfors, Finland, 2014-02-03 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 3 februari 2014 kl. 8.15 CET

Munksjö Oyj har den 31 januari 2014 mottagit två anmälningar i enlighet med 9
kap. 9 § i finska värdepappersmarknadslagen, som innehåller följande
information:

Enligt Ahlstrom Abp:s (FO-nummer 1670043-1) anmälan, kommer bolagets innehav i
Munksjö i det fall att Ahlstrom Abp:s ordinarie bolagsstämma godkänner
styrelsens förslag till dividend och den kompensation i aktier i enlighet med
det avtal som Ahlstrom ingått med EQT, som Ahlstrom meddelade om den 9 januari
2014, inte förverkligas, att underskrida gränsen på 10 procent och det direkta
innehavet kommer att uppgå till 4 972 197 aktier, vilket motsvarar 9,74 procent
av det totala antalet aktier och röster i Munksjö.

Enligt Antti Ahlström Perilliset Oy:s (FO-nummer 1548388-5) anmälan, kommer
bolagets innehav i Munksjö i det fall att Ahlstrom Abp:s ordinarie bolagsstämma
godkänner styrelsens förslag till dividend, att överskrida gränsen på 5 procent
och det direkta innehavet kommer att uppgå till 2 587 320 aktier, vilket
motsvarar 5,07 procent av det totala antalet aktier och röster i Munksjö.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications,tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.