Munksjö Oyj: Munksjö suunnittelee uudistavansa myyntiorganisaatiotaan

Helsinki, Suomi, 2014-12-10 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.12.2014 klo. 11.00 CET

Munksjö Oyj: Munksjö suunnittelee uudistavansa myyntiorganisaatiotaan

Munksjö suunnittelee yksinkertaistavansa myyntiorganisaatiotaan uudistamalla
tiettyjä myyntitoimintoja. Uudistaminen edellyttää, että neuvottelut ja niiden
perusteella tehtävät muutokset hyväksytään paikallisen lainsäädännön mukaisesti
niissä maissa, joita neuvottelut koskevat. Uudistuksen tavoitteena on keskittää
myyntitoiminnot liiketoiminta-aluekohtaisiin asiakaspalvelukeskuksiin
Euroopassa sekä konsernitasoisiin myyntikonttoreihin Brasiliassa, Kiinassa,
Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Siirtämällä asiakaspalvelutoimintoja lähemmäs
toimitusketjun hallintaa, keskittämällä toimintoja ja vähentämällä
myyntikonttoreihin liittyviä kustannuksia, Munksjö parantaisi kannattavuutta ja
tehostaisi toimitusketjua.

Neuvottelujen tuloksena seuraavat myyntikonttorit saatetaan sulkea tai niiden
henkilöstömäärää saatetaan vähentää: Wavre Belgiassa, Lingolsheim, Pont Eveque
ja Fontenay-sous-Bois Ranskassa, München Saksassa, Legano ja Torino Italiassa
sekä Espanjan myyntikonttori.

Uudistus käsittäisi toteutuessaan noin 30 henkilöä. Suunniteltu uudistus
toteutettaisiin vuonna 2015 ja vuosittaisten kustannussäästöjen odotetaan
olevan noin 1-1,5 milj. euroa, joista suurimman osan odotettaisiin toteutuvan
vuoden 2016 aikana, vuoden 2014 aikana toteutuneiden myyntiorganisaation
rakenteellisten kustannussäästöjen lisäksi. Konserni kirjaa organisaation
uudistamiseen liittyen noin 2,5 milj. euron kertaluonteisen kustannuksen vuoden
2014 neljännessä vuosineljänneksessä. Kirjauksen negatiivisen
kassavirtavaikutuksen odotetaan pääasiassa ajoittuvan vuoteen 2015. Aiemmin
arvioidut synergiaetuihin ja liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät
kustannukset ovat arvioitua alemmat ja konserni kirjaa tämän seurauksen saman
vuosineljänneksen aikana noin 1,5 milj. euron kertaluonteisen tulon.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu Nasdaq Helsingissä ja
Nasdaq Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.