Munksjö Oyj: Munksjö planerar en omorganisation av säljorganisationen

Helsingfors, Finland, 2014-12-10 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 10 december 2014 kl. 11:00 CET

Munksjö Oyj: Munksjö planerar en omorganisation av säljorganisationen

Munksjö planerar att förenkla sin säljorganisation genom att omorganisera vissa
säljfunktioner. Omorganisationen är föremål för konsultation och
godkännandeprocesser i enlighet med lokal lagstiftning i de länder som berörs.
Den övergripande modellen innebär ett kundservicecenter per affärsområde i
Europa och koncerngemensamma säljkontor i Brasilien, Kina, USA och Ryssland.
Genom att flytta kundservicefunktionerna närmare produktion och planering,
koncentrera resurserna samt minska säljkontorskostnaderna, vill Munksjö
förbättra lönsamheten och effektivisera distributionskedjan.

Planerna innebär att lokala säljkontor stängs eller minskar i antalet
anställda. Följande försäljningskontor skulle påverkas av en omorganisation:
Wavre i Belgien, Lingolsheim, Pont Eveque och Fontenay-sous-Bois i Frankrike,
München i Tyskland, Legnano och Turin i Italien och Spanien.

Cirka 30 anställda berörs av planerna på omorganisationen som väntas starta
2015. De förväntade årliga besparingarna är cirka MEUR 1-1,5. En majoritet av
dessa beräknas realiseras under 2016 och ytterligare bidra till de strukturella
besparingarna inom försäljningsorganisationen som redan genomförts under 2014.
Koncernen kommer att boka en engångskostnad på cirka MEUR 2,5 i fjärde
kvartalet 2014 och större delen av kassaflödeseffekten väntas under 2015.
Tidigare beräknade kostnader för synergier och integration blev lägre än väntat
och som en följd av det bokas en engångsintäkt på cirka MEUR 1,5 i samma
kvartal.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq
Helsingfors och Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.