Munksjö Oyj: Muutos Antti Ahlström Perilliset Oy:n ja Ahlström Capital Oy:n omistusosuuksissa

Helsinki, Suomi, 2014-05-28 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 28.5.2014 klo. 11.30 CEST

Munksjö Oyj: Muutos Antti Ahlström Perilliset Oy:n ja Ahlström Capital Oy:n
omistusosuuksissa

Munksjö Oyj on tänään saanut kaksi arvopaperimarkkinalain 2. luvun 9 §:n
mukaista ilmoitusta omistusosuuden muuttumisesta Antti Ahlström Perilliset
Oy:ltä ja Ahlström Capital Oy:ltä.

Antti Ahlström Perilliset Oy:n ilmoituksen mukaan yhtiön omistamat 2 587 318
osaketta ovat yhtiön 28.5.2014 toteutuneen jakautumisen yhteydessä siirtyneet
Ahlström Capital Oy:lle ja yhtiön omistus on alittanut 5 prosentin rajan. Antti
Ahlström Perilliset Oy ei jakautumisen toteutumisen jälkeen omista Munksjö
Oyj:n osakkeita.

Ahlström Capital Oy:n ilmoituksen mukaan Antti Ahlström Perilliset Oy:n
omistamat Munksjö Oyj:n osakkeet ovat Antti Ahlström Perilliset Oy:n
jakautumisen toteutumisen yhteydessä siirtyneet Ahlström Capital Oy:lle.
Ahlström Capital Oy:n suora omistus on 2 587 318 osaketta. Ilmoituksen mukaan
AC Invest Five B.V.:n omistus on 877 469 osaketta. AC Invest Five B.V. on AC
Invest B.V:n 100 % omistama tytäryhtiö ja AC Invest B.V on Ahlström Capital
Oy:n 100 % omistama tytäryhtiö. Ahlström Capital Oy:n omistusosuus on
jakautumisen toteutumisen yhteydessä ylittänyt 5 prosentin rajan. Ahlström
Capital Oy:n suora ja välillinen omistusosuus vastaa 6,79 prosentin osuutta
Munksjön osakkeista ja äänistä.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta.
Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.