Munksjö Oyj: Change in the holdings of Antti Ahlström Perilliset Oy and Ahlström Capital Oy

Helsingfors, Finland, 2014-05-28 11:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 28 maj 2014 kl. 11.30 CEST

Munksjö Oyj: Förändring i Antti Ahlström Perilliset Oy:s och Ahlström Capital
Ab:s innehav

Munksjö Oyj har idag mottagit två anmälningar i enlighet med 2 kap. 9 § i
finska värdepappersmarknadslagen från Antti Ahlström Perilliset Oy och Ahlström
Capital Ab.

Enligt Antti Ahlström Perilliset Oy:s anmälan har bolagets innehav om 2 587 318
aktier i samband med verkställandet av delningen av Antti Ahlström Perilliset
Oy den 28 maj 2014 överlåtits till Ahlström Capital Ab och bolagets innehav
underskridit gränsen på 5 procent. Efter verkställandet av delningen har Antti
Ahlström Perilliset Oy inget innehav i Munksjö Oyj.

Enligt Ahlström Capital Ab:s anmälan har de aktier i Munksjö Oyj som ägdes av
Antti Ahlström Perilliset Oy överlåtits till Ahlström Capital Ab i samband med
verkställandet av delningen av Antti Ahlström Perilliset Oy. Ahlström Capital
Ab:s direkta innehav uppgår till 2 587 318 aktier. Enligt anmälan uppgår AC
Invest Five B.V.:s innehav till 877 469 aktier. AC Invest Five B.V. är ett
helägt dotterbolag till AC Invest B.V. och AC Invest B.V. är ett helägt
dotterbolag till Ahlström Capital Ab. Ahlström Capital Ab:s innehav i Munksjö i
har samband med verkställandet av delningen överskridit gränsen på 5 procent.
Ahlström Capital Ab:s totala direkta och indirekta innehav motsvarar 6,79
procent av det totala antalet aktier och röster i Munksjö.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.