Munksjö Oyj: Muutos EQT:n omistuksessa

Helsinki, Suomi, 2014-12-04 08:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 4.12.2014 klo. 8.20 CET

Munksjö Oyj: Muutos EQT:n omistuksessa

Munksjö Oyj 3.12.2014 saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen
ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Munksjö Guernsey Holding Limited:in suora ja
välillinen omistusosuus Munksjössä on 3.12.2014 alittanut 10 ja 5 prosentin
rajat.

Ilmoituksen mukaan Munksjö Luxembourg Holding S.ár.l. on Munksjö Guernsey
Holding Limited:in tytäryhtiö. Omistusmuutoksen jälkeen Munksjö Luxembourg
Holding S.ár.l. ja Munksjö Guernsey Holding Limited eivät suoraan tai
välillisesti omista Munksjön osakkeita tai äänoikeuksia.

Munksjön osakkeiden myynti perustuu 3.12.2014 päivättyyn muun muassa Munksjö
Luxembourg Holding S.á r.l.:n, Munksjö Guernsey Holding Limited:in ja
Skandinaviska Enskilda Banken AB:n väliseen placing-sopimukseen.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta.
Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.