Munksjö Oyj: Förändring i EQT:s innehav i Munksjö

Helsingfors, Finland, 2014-12-04 08:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 4 december 2014 kl. 8.20 CET

Munksjö Oyj: Förändring i EQT:s innehav i Munksjö

Munksjö Oyj har den 3 december 2014 mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5
§ i finska värdepappersmarknadslagen. Enligt anmälan har Munksjö Guernsey
Holding Limited:s direkta och indirekta innehav i Munksjö den 3 december 2014
underskridit gränserna på 10 och 5 procent.

Enligt anmälan är Munksjö Luxembourg Holding S.á r.l. ett dotterbolag till
Munksjö Guernsey Holding Limited. Efter förändringen innehar varken Munksjö
Guernsey Holding Limited eller Munksjö Luxembourg Holding S.á r.l. direkt eller
indirekt några aktier eller någon rösträtt i Munksjö.

Försäljningen av aktier i Munksjö av Munksjö Luxembourg Holding S.á r.l. och
Munksjö Guernsey Holding Limited baseras på ett avtal om placering av aktier
daterat den 3 december 2014 mellan bland andra Munksjö Luxembourg Holding S.á
r.l., Munksjö Guernsey Holding Limited och Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ).

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.