Munksjö Oyj: Muutos EQT:n omistuksessa

Helsinki, Suomi, 2014-05-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.5.2014 klo. 8.00 CEST

Munksjö Oyj: Muutos EQT:n omistuksessa

Munksjö Oyj on tänään saanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen
ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Munksjö Guernsey Holding Limited:in
omistusosuus Munksjössä on tänään alittanut 20 ja 15 prosentin rajat.
Ilmoituksen mukaan Munksjö Guernsey Holding Limited:in osakeomistus on 2 644
osaketta ja Munksjö Luxembourg Holding S.á.r.l.:n omistus on 5 883 408
osaketta.

Ilmoituksen mukaan Munksjö Luxembourg Holding S.á.r.l. on Munksjö Guernsey
Holding Limited:in tytäryhtiö. Munksjö Guernsey Holding Limited:in suora ja
epäsuora omistusosuus vastaa omistusosuuden muutoksen jälkeen yhteensä 11,53
prosentin osuutta Munksjön osakkeista ja äänistä.

Munksjö Oyj:n osakepääoma on 15 000 000 euroa ja koostuu 51 061 581 osakkeesta.
Kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen äänioikeuden.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.