Munksjö Oyj: Förändring i EQT:s innehav i Munksjö

Helsingfors, Finland, 2014-05-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 21 maj 2014 kl. 8.00 CEST

Munksjö Oyj: Förändring i EQT:s innehav i Munksjö

Munksjö Oyj har idag mottagit en anmälan i enlighet med 9 kap. 5 § i finska
värdepappersmarknadslagen. Enligt anmälan har Munksjö Guernsey Holding
Limited:s innehav i Munksjö idag underskridit gränserna på 20 och 15 procent.
Enligt anmälan innehar Munksjö Guernsey Holding Limited 2 644 aktier och
Munksjö Luxembourg Holding S.á.r.l. 5 883 408 aktier.

Enligt anmälan är Munksjö Luxembourg Holding S.á.r.l. ett dotterbolag till
Munksjö Guernsey Holding Limited. Efter förändringen i innehavet motsvarar
Guernsey Holding Limited:s totala direkta och indirekta innehav 11,53 procent
av det totala antalet aktier och röster i Munksjö.

Munksjö Oyj:s aktiekapital är 15 000 000 euro och består av 51 061 581 aktier.
Alla aktier har lika rösträtt.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.