Munksjö Oyj: Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014

Helsinki, Suomi, 2014-01-20 11:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 20.1.2014 klo. 11.40 CET

Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat päättivät 13.5.2013 yksimielisesti perustaa
nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen
jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan
jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista
sekä lisäksi asiantuntijajäseninä toimivista yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä. Nimitystoimikunta
nimettiin kesäkuussa 2013. Työjärjestyksensä mukaan nimitystoimikunnan tulee
antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään seuraavaa varsinaista
yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä Finlandia-talossa
keskiviikkona 2.4.2014. Hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

Nimitystoimikunta on tänään pidetyssä kokouksessaan tehnyt hallitukselle
seuraavat ehdotukset:

Ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Hallituksen jäsenten lukumäärä nousee yhdellä ja hallituksen jäsenmääräksi
vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Peter
Seligson, Fredrik Cappelen, Sebastian Bondestam, Elisabet Salander Björklund ja
Hannele Jakosuo-Jansson valitaan uudelle toimikaudelle ja hallituksen uusiksi
jäseniksi valitaan Caspar Callerström ja Alexander Ehrnrooth. Hallituksen
nykyinen jäsen Jarkko Murtoaro on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, ettei hän
ole käytettävissä seuraavan kauden hallituksen jäseniä nimitettäessä.

Caspar Callerström, vuonna 1973 syntynyt Ruotsin kansalainen on koulutukseltaan
kauppatieteiden maisteri. Hän on ollut EQT Partners AB:n palveluksessa vuodesta
2006 ja toimii yhtiön osakkaana. Hän oli lokakuusta 2007 joulukuuhun 2013
yhtiön Head of EQT Equity Tukholmassa. Hänellä on ollut ja on useita
luottamustehtäviä. Hän toimii hallituksen jäsenenä Sanitec Oyj:ssä ja Scandic
AB:ssä. Hän on riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Alexander Ehrnrooth, vuonna 1974 syntynyt Suomen kansalainen on koulutukseltaan
kauppatieteiden maisteri ja MBA. Hän toimii tällä hetkellä Virala Oy Ab:n ja
Vimpu Intressenter Ab:n toimitusjohtajana. Hänellä on ollut ja on useita
luottamustehtäviä. Hän toimii hallituksen varapuheenjohtajana Fiskars Oyj
Abp:ssä, hallituksen jäsenenä Wärtsilä Oyj Abp:ssä ja hallituksen
puheenjohtajana Belgrano Investments Ab:ssä. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista.

Nykyisen hallituksen jäsenten tiedot löytyvät yhtiön internetsivuilta
osoitteesta www.munksjo.com.

Ehdotus hallituksen jäsenten, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan
jäsenten palkitsemisesta

Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan. Hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio on 70 000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 35
000 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 9 000 euroa ja muiden
valiokunnan jäsenten 6 000 euroa. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan
vuosipalkkio on 6 000 euroa ja muiden valiokunnan jäsenten 3 000 euroa.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajalle ja toimikunnan muille jäsenille ei makseta
palkkiota.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Gustav Adlercreutz, hallituksen ja nimitystoimikunnan sihteeri, puh. 010 234
5001

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.