Munksjö Oyj: Nimitystoimikunta nimetty

Helsinki, Suomi, 2014-06-27 15:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 27.6.2014 klo. 15.40 CET

Munksjö Oyj: Nimitystoimikunta nimetty

Munksjön nimitystoimikunta on nimetty. Nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen
suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä lisäksi asiantuntijajäseninä
toimivista yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä
henkilöstä.

Seuraavat kolme henkilöä on nimitetty edustajiksi nimitystoimikuntaan:
- Christian Sinding (EQT),
- Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy ja muut) ja
- Alexander Ehrnrooth (Vimpu Intressenter Ab ja Belgrano Investments Oy).

Hallituksen puheenjohtaja Peter Seligson toimii nimitystoimikunnan
työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan toisena asiantuntijajäsenenä, minkä
lisäksi hallitus on valinnut Caspar Callerströmin toiseksi
asiantuntijajäseneksi. Nimitystoimikunta on valinnut jäsenistään Thomas
Ahlströmin toimikunnan puheenjohtajaksi.

Oikeus nimittää osakkeenomistajien edustajia on niillä kolmella
osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista
äänistä on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 31.
päivänä suurin Euroclear Finlandin pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella.

Ahlstrom Oyj luopui oikeudestaan nimittää edustaja nimitystoimikuntaan, minkä
vuoksi nimitysoikeus siirtyi seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Ahlstrom pidättää itselleen oikeuden
arvioida tilannetta uudestaan, mikäli toimikunnan jäsenissä tapahtuu
toimikauden aikana sellaisia muutoksia, jotka nimitystoimikunnan
työjärjestyksen mukaan oikeuttaisivat Ahlstrom Oyj:n nimeämään jäsenen
toimikuntaan uudestaan. Nimitystoimikunta on nimitetty seuraavien kolmen
osakkeenomistajan toimesta: Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. (EQT) sekä
kaksi alla kuvattua osakkeenomistajien ryhmää.

Osakkeenomistajien ryhmän, joka on sopinut yhteisen edustajan nimittämisestä
nimitystoimikuntaan, omistukset lasketaan yhteen ääniosuutta laskettaessa,
mikäli kyseiset osakkeenomistajat esittävät yhteisen kirjallisen pyynnön
asiasta ja kopion sopimuksesta hallituksen puheenjohtajalle viimeistään
varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden toukokuun 30. päivänä. Munksjön
tietoon on saatettu, että kaksi erillistä ryhmää on sopinut kyseisen
sopimuksen. Ensimmäisen sopimuksen ovat allekirjoittaneet Antti Ahlström
Perilliset Oy, Ahlström Capital Oy, AC Invest Five B.V, Robin Ahlström, Niklas
Lund, Johan Gullichsen, Kasper Kylmälä, Michael Sumelius ja Carl Ahlström.
Toisen sopimuksen ovat allekirjoittaneet Vimpu Intressenter Ab ja Belgrano
Investments Oy.

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen
jäsenten palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan
jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.