Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

Helsingfors, Finland, 2014-06-27 15:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 27 juni 2014 kl. 15:40 CEST

Munksjö Oyj: Valberedningen utsedd

Munksjös valberedning (tidigare nomineringsorganet) har utsetts. Valberedningen
består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av
styrelsens ordförande och en annan person som utses av bolagets styrelse som
sakkunniga.

Följande tre representanter har nominerats till valberedningen;

- Christian Sinding (EQT),
- Thomas Ahlström (Ahlström Capital Oy och andra) och
- Alexander Ehrnrooth (Vimpu Intressenter Ab och Belgrano Investments Oy).

Styrelsens ordförande Peter Seligson medverkar enligt valberedningens
arbetsordning som sakkunnig medlem i valberedningen och bolagets styrelse har
därtill utsett Caspar Callerström att fungera som den andra sakkunniga
medlemmen. Valberedningen har bland sina medlemmar valt Thomas Ahlström till
ordförande.

Rätten att utse aktieägarrepresentanter har de tre aktieägare vars andel av
alla rösträtter i bolaget per den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på
grundval av bolagets aktieägarregister hos Euroclear Finland Ab.

Ahlstrom Abp avsade sig rätten att utse en representant till valberedningen och
således övergick rätten till den följande största aktieägaren som annars inte
hade haft rätt att utse en representant. Ahlstrom Abp har förbehållit sig
rätten att göra en ny bedömning av situationen, i det fall att det under
valberedningens mandatperiod sker sådana förändringar i dess struktur som
enligt valberedningens arbetsordning på nytt skulle ge Ahlstrom rätten att utse
en representant till valberedningen. Valberedningen har utsetts av Munksjö
Luxembourg Holding S.à.r.l. (EQT) samt av två aktieägargrupper bestående av de
nedan nämnda aktieägarna.

Innehav av en grupp aktieägare, som har avtalat om att utse en gemensam
företrädare till valberedningen, summeras vid beräkningen av andelen av alla
rösträtter, förutsatt att aktieägarna i fråga till styrelsens ordförande
inlämnar en gemensam skriftlig begäran om detta tillsammans med en kopia av ett
dylikt avtal senast den 30 maj före bolagsstämman. Munksjö har blivit
informerad om att två dylika avtal ingåtts. Det ena avtalet har ingåtts mellan
Antti Ahlström Perilliset Oy, Ahlström Capital Oy, AC Invest Five B.V, Robin
Ahlström, Niklas Lund, Johan Gullichsen, Kasper Kylmälä, Michael Sumelius och
Carl Ahlström. Det andra avtalet har ingåtts mellan Vimpu Intressenter Ab och
Belgrano Investments Oy.

Valberedningen framställer förslag till bolagsstämman om medlemmarna i
styrelsen samt ersättningen för styrelsens, styrelsekommittéernas och
valberedningens medlemmar.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.