Munksjö Oyj on allekirjoittanut uuden laina- ja valmiusluottosopimuksen alentaakseen rahoituskustannuksia ja pidentääkseen takaisinmaksuaikaa

MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 11.9.2014 klo. 8.00 CEST

Munksjö Oyj on allekirjoittanut uuden laina- ja valmiusluottosopimuksen
alentaakseen rahoituskustannuksia ja pidentääkseen takaisinmaksuaikaa

Munksjö Oyj on allekirjoittanut uuden 345 milj. euron laina- ja
valmiusluottosopimuksen, jonka laina-aika on viisi vuotta.

Uusi sopimus lisää operatiivista joustavuutta ja alentaa rahoituskustannuksia.
Sopimuksen perusteella maksettava korko määräytyy konsernin seniorivelan ja
käyttökatteen välisen suhteen perusteella. Nykyisen velkaantumisasteen ja
taloudellisten tunnuslukujen perusteella laskettuna vuosittaiset
rahoituskustannukset käytössä olevasta lainasta ovat 150 prosenttiyksikön
pistettä alemmat, mikä vuositasolla vastaa noin 5 milj. euroa alempia
rahoituskustannuksia.

Laina- ja valmiusluottosopimuksen järjestäjät ovat Nordea, Danske Bank ja SEB
ja sopimus korvaa yhtiön edellisen, toukokuussa 2013 solmitun, 365 milj. euron
laina- ja valmiusluottosopimuksen.

Sopimuksen mukaisen uuden rahoituksen odotetaan toteutuvan syyskuun 2014
aikana. Olemassa olevan rahoituksen vuoden 2014 kolmannen vuosineljänneksen
aikana suoritettavan takaisinmaksun yhteydessä Munksjö kirjaa aiemmin
aktivoidun noin 7 milj. euron rahoituskustannuksen, jolla ei ole
kassavirtavaikutusta. Uudella rahoitussopimuksella tulee olemaan positiivinen
vaikutus kassavirtaan vuoden 2014 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Kim Henriksson, CFO, puh. +46 10 250 1015
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.