Munksjö Oyj har tecknat ett nytt finansieringsavtal för att minska finansieringskostnaderna och förlänga löptiden

Helsingfors, Finland, 2014-09-11 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 11 september 2014 kl. 8:00 CEST

Munksjö Oyj har tecknat ett nytt finansieringsavtal för att minska
finansieringskostnaderna och förlänga löptiden

Munksjö Oyj har tecknat ett nytt avtal om ett tidsbundet lån och syndikerad
rörelsekredit om totalt MEUR 345 med en löptid om fem år.

Den nya finansieringen kommer att öka affärsverksamhetens flexibilitet och
minska finansieringskostnaderna. Lånets ränta bestäms utgående från
förhållandet mellan koncernens prioriterade nettolåneskuld och koncernens
EBITDA-resultat. Beräknat utgående från den nuvarande skuldsättningsgraden och
de nuvarande finansiella nyckeltalen, motsvarar besparingen på årsbasis 150
räntepunkter, beräknat på det utnyttjade beloppet, vilket motsvarar cirka MEUR
5 lägre finansieringskostnader per år.

Finansieringsavtalet har tecknats med Nordea, Danske Bank och SEB och ersätter
bolagets tidigare finansieringsavtal om MEUR 365, som tecknades i maj 2013.

Den nya finansieringen förväntas genomföras före utgången av september 2014. I
samband med återbetalningen av den nuvarande finansieringen under det tredje
kvartalet 2014 kommer Munksjö att kostnadsföra en tidigare kapitaliserad
finansieringskostnad om cirka MEUR 7, som inte påverkar kassaflödet. Den nya
finansieringen kommer att ha en positiv kassaflödeseffekt från och med det
fjärde kvartalet 2014.

Munksjö Oyj

För mer information:
Kim Henriksson, CFO, tel. +46 10 250 1015
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.