Munksjö Oyj: Pääomamarkkinapäivässä keskitytään yhtiön kannattavuustavoitteeseen

Helsinki, Suomi, 2014-11-20 11:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 20.11.2014 klo. 11.40 CET

Munksjö Oyj: Pääomamarkkinapäivässä keskitytään yhtiön kannattavuustavoitteeseen

Munksjö järjestää tänään pääomamarkkinapäivän Tukholmassa. Yhtiön johto
syventyy esityksissä strategiaan ja liiketoiminnan näkymiin sekä erityisesti
siihen, miten yhtiön strateginen suunta mahdollistaa kasvun sekä kannattavuuden
parantamisen. Aikaisemmin julkaistut taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuuden
näkymät säilyvät muuttumattomina.

Pääomamarkkinapäivässä Munksjö esittelee suunnitelmansa siitä, miten yhtiö
aikoo saavuttaa kannattavuustavoitteensa, 12 prosentin käyttökateprosentin
liiketoimintasyklin aikana, ja esittelee jokaiselle neljälle
liiketoiminta-alueelle erillisen kannattavuustavoitteen.

"Kannattavuuskehityksemme perustuu seuraaviin osa-alueisiin; kannattavaan
kasvuun, johtavan markkina-asemamme ja innovaatiojohtajuutemme hyödyntämiseen,
tuotteidemme ja palvelumme laatuun sekä operatiivisen tehokkuuden
parantamiseen. Kannattavuustavoitteemme saavutetaan muun muassa seuraavilla
toimenpiteillä: jatkuva orgaaninen kasvu, nykyisten liiketoimintojemme
markkinaosuuksien kasvattaminen, asemamme vahvistaminen kehittyvillä
markkinoilla, lisätoimia kustannusrakenteemme mukauttamiseen ja
tuotantotehokkuuden tehostamiseen sekä teknisen palvelutarjontamme
laajentaminen. Tavoitteenamme on kasvattaa liiketoimintaamme tulevien vuosien
aikana ja tämä tulee näkymään parantuneena kannattavuutena." sanoo Jan Åström,
Munksjön toimitusjohtaja.

Vuoden 2016 loppuun mennessä saavutettavat liiketoiminta-aluekohtaiset
kannattavuustavoitteet ovat 15-16 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella
Decor, 12-13 prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Release Liners, 15-16
prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Industrial Applications ja 9-10
prosentin käyttökate liiketoiminta-alueella Graphics and Packaging.

Lisätietoja tilaisuudesta osoitteesta www.munksjo.com/cmd. Tilaisuuden
esitykset nauhoitetaan ja ovat tilaisuuden jälkeen nähtävillä samalla
internetsivulla.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:

Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun

Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 2 900 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Brasiliassa, Espanjassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.