Munksjö Oyj: Lönsamhetsmål i fokus på Munksjös kapitalmarknadsdag

Helsingfors, Finland, 2014-11-20 11:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 20 november 2014 kl. 11.40 CET

Munksjö Oyj: Lönsamhetsmål i fokus på Munksjös kapitalmarknadsdag

Munksjö anordnar idag en kapitalmarknadsdag i Stockholm. Under dagen kommer
företagsledningen att ge ytterligare insikt i företagets strategi och
affärsmöjligheter med särskilt fokus på hur bolagets strategiska fokus ska
möjliggöra tillväxt och förbättrad lönsamhet. De tidigare kommunicerade
finansiella målen och framtidsutsikterna förändras inte.

Munksjö kommer att presentera detaljer om hur lönsamhetsmålet på en
EBITDA-marginal om 12 procent över en konjunkturcykel ska uppnås. Munksjö
kommer också att visa EBITDA-marginalmål för respektive affärsområde.

"Drivkrafterna för vår lönsamhetsutveckling är; lönsam tillväxt, utnyttja
positionen som marknadsledare och innovationsledare, produkt- och
servicekvalitet och ökad operativ effektivitet. Målet för EBITDA-marginalen ska
uppnås genom insatser och åtgärder, inklusive; fortsatt organisk tillväxt,
växande marknadsandel i befintliga affärer, öka närvaron på
tillväxtmarknaderna, fortsatta justeringar av kostnadsstrukturen och fortsatta
åtgärder för att driva produktionseffektiviteten och bredda det tekniska
tjänsteutbudet. Vår ambition är att utveckla verksamheten ytterligare under de
kommande åren och detta kommer att återspeglas i en förbättrad lönsamhet ",
säger Jan Åström, VD och koncernchef för Munksjö Oyj.

EBITDA-målen i slutet av 2016 för respektive affärsområde är; 15-16 procent för
Decor, 12-13 procent för Release Liners, 15-16 procent för Industrial
Applications och 9-10 procent för Graphics and Packaging.

Ytterligare detaljer om evenemanget finns på www.munksjo.com/cmd.
Presentationerna spelas in och kommer att finnas tillgängliga på samma
webbadress efter kapitalmarknadsdagen.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.