Munksjö Oyj:n johdolle ja muille avainhenkilöille osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Helsinki, Suomi, 2014-05-28 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 28.5.2014 klo. 13.30 CEST

Munksjö Oyj:n johdolle ja muille avainhenkilöille osakepohjainen
kannustinjärjestelmä

Munksjö Oyj:n hallitus on hyväksynyt pitkän aikavälin osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän Munksjön johdolle ja muille avainhenkilöille, yhteensä
noin 35 henkilölle. Ohjelman tavoitteena on konsernin taloudellisten
tavoitteiden yhtenäistäminen osakkeenomistajien ja johdon tavoitteiden kanssa
osakeomistuksen kautta.

Kannustinohjelma alkaa vuonna 2014 kolmen vuoden pituisella (2014-2016)
ansaintajaksolla ja mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päätyttyä.
Osallistuminen edellyttää jokaiselta osallistujalta ansaintajakson alussa
tehtävää sijoitusta Munksjön osakkeisiin (säästöosake). Suurin mahdollinen
määrä säästöosakkeita määritetään erikseen osallistujakohtaisesti. Ohjelma
antaa osallistujalle mahdollisuuden saada yhden täsmäytysosakkeen ja
mahdollisuuden saada korkeintaan viisi suoriteperusteista osaketta jokaista
hankittua säästöosaketta kohden, mikäli hallituksen asettamat konsernin
tavoitteet saavutetaan. Tavoitteet perustuvat konsernin osingonmaksukykyyn sekä
osakkeen kurssikehitykseen suhteessa vastaavien listattujen yhtiöiden
muodostamaan vertailuryhmään.

Mahdollinen kannustinpalkkio tullaan maksamaan yhtiön osakkeina. Ohjelman
mukainen bruttokannustimen yläraja on määrä, joka vastaa 300 prosenttia
osallistujan vuosipalkasta. Mikäli kaikki ohjelman tavoitteet saavutetaan, on
korkein mahdollinen kannustimena maksettavien osakkeiden bruttoyhteismäärä noin
500 000 osaketta.

Munksjö Oyj

Lisätietoja:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026

Munksjö - Materiaaleja innovatiiviseen tuotesuunnitteluun
Munksjö-konserni on kansainvälinen erikoispaperiyhtiö joka tarjoaa
asiakkailleen ainutlaatuisen tuotevalikoiman erilaisiin teollisuussovelluksiin
ja kuluttajalähtöisiin tuotteisiin. Vuonna 1862 perustettu yhtiö on yksi
maailman johtavia korkealaatuisten papereiden valmistajia monella
houkuttelevalla markkinasegmentillä, kuten koristepapereissa,
irrokepohjapapereissa, elektroteknisissä papereissa, tarraetikettipapereissa
sekä terästeollisuuden välipapereissa. Munksjön globaalin läsnäolon ja
asiakkaidemme toimintaan integroitumisen ansiosta yritys muodostaa
maailmanlaajuisen palveluyrityksen, jolla on noin 3 000 työntekijää.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa,
Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjö on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.