Munksjö Oyj inför ett aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

Helsingfors, Finland, 2014-05-28 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 28 maj 2014 kl. 13:30 CEST

Munksjö Oyj inför ett aktiebaserat incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner

Munksjös styrelse har godkänt ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram
för koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, totalt cirka
35 personer. Syftet med programmet är att sammanlänka koncernens finansiella
mål med aktieägarnas och ledningens intressen i ett incitamentsprogram baserat
på aktieägande i bolaget.

Programmet startar 2014 och har en tre år lång (2014-2016) intjänandeperiod och
eventuell utbetalning sker efter intjänandeperiodens slut. Deltagande kräver en
initial investering (sparaktier) i Munksjöaktier av varje deltagare. Maximalt
antal sparaktier fastställs för varje deltagare. Programmet ger deltagaren rätt
att erhålla en matchningsaktie och en möjlighet att erhålla upp till fem
prestationsaktier för varje sparaktie, om styrelsens prestationskrav uppnås.
Kraven är baserade på koncernens utdelningskapacitet och aktiekursutveckling i
förhållande till en jämförelsegrupp av liknande noterade bolag.

En eventuell utbetalning kommer att ske i form av aktier i bolaget. Programmet
har ett tak som maximerar bruttoutbetalningen till ett belopp som motsvarar 300
procent av deltagarens årslön. Om programmets alla mål uppfylls och maximalt
antal sparaktier är investerade motsvarar det maximala bruttovärdet av
programmet cirka 500 000 aktier.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.