Ahlstrom kirjaa noin 17,6 miljoonan euron arvonalentumisen - näkymät vuodelle 2015 ennallaan

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.12.2015 klo 12.55

Ahlstrom kirjaa noin 17,6 miljoonan euron arvonalentumisen - näkymät vuodelle 2015 ennallaan

Ahlstrom on saanut päätökseen arvonalentumistestauksen vuodelta 2015 ja kirjaa sen seurauksena noin 17,6 miljoonan euron arvonalentumisen vuoden 2015 tilinpäätökseensä.

Kaikkien rahavirtaa tuottavien yksiköiden arvonalentumista testattiin liiketoimintasuunnitelmien pohjalta. Ahlstrom Osnabrück GmBH -yksikössä, joka on osa Building and Energy -liiketoiminta-aluetta, todettiin tarve noin 8,0 miljoonan euron pitkäaikaisten varojen arvonalentumisen kirjaamiselle.

Ahlstrom kirjaa myös noin 9,6 miljoonan euron arvonalentumisen Iso-Britanniassa sijaitsevan Chirnsiden tehtaan tuotantolinjasta. Tehdas on osa Food and Medical -liiketoiminta-aluetta.

Arvonalentumiset eivät vaikuta Ahlstromin tulevaisuuden näkymiin vuodelle 2015. Nämä yhteensä noin 17,6 miljoonan euron erät määritellään kertaluonteisiksi eriksi vuoden 2015 tuloksessa.

Lisätietoja:
Sakari Ahdekivi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Satu Perälämpi
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4738

Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.