Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.1.2015 klo 9.30

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2015  

Ahlstromin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on tehnyt ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Lori J. Cross, Anders Moberg, Markus Rauramo ja Panu Routila. Esa Ikäheimonen, joka on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2011, ja Daniel Meyer, hallituksen jäsen vuodesta 2013, ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Alexander Ehrnrooth (s.1974), Johannes Gullichsen (s.1963) ja Jan Inborr (s.1948).

KTM, MBA Alexander Ehrnrooth on Virala Oy Ab:n ja Vimpu Intressenter Ab:n toimitusjohtaja. Hän on Fiskars Oyj Abp:n hallituksen varapuheenjohtaja, Wärtsilä Oyj Abp:n ja Munksjö Oyj:n hallituksen jäsen sekä Aleba Corporationin ja Belgrano Idiomas Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Insinööri, MBA Johannes Gullichsen on Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen jäsen,  Walter Ahlströmin säätiön hallituksen varapuheenjohtaja sekä yrittäjä. Hän on työskennellyt johtotehtävissä sijoituspalveluyhtiö RAM Partners Oy:ssä ja  eQ BankOy:ssä, sekä toiminut hallituksen jäsenenä Ahlström Capital Oy:ssä, RAM Partners Oy:ssä sekä RAM Partners Alternative Strategies plc:ssä.

Diplomiekonomi Jan Inborr on Antti Ahlström Perilliset Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Enics AG:n hallituksen jäsen, ja hän on toiminut myös Enics AG:n hallituksen puheenjohtajana 2004-2009. Hän on aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä Vacon Oyj:ssä 2002-2015 ja hallituksen puheenjohtajana 2004-2011. Hän on toiminut varatoimitusjohtajana Ahlstrom-konsernissa 1994-2000 ja useissa johtotehtävissä Ahlstrom-konsernissa 1972-2000. Hän on ollut myös hallituksen jäsen Ahlstrom Oyj:ssä 2001-2010 sekä Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja 2001-2008.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Panu Routila, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä välillisestä osakkeenomistajasta Ahlström Capital Oy:stä, jonka toimitusjohtaja hän on. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Vimpu Intressenter AB:stä, jonka toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen hän on.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi ehdokkaat ovat saattaneet nimitystoimikunnan tietoon, että jos heidät valitaan, he nimittävät Panu Routilan hallituksen puheenjohtajaksi ja Jan Inborrin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavina yhtiön internet-sivuilla www.ahlstrom.com.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Palkkioita ehdotetaan maksettavan seuraavasti:

Puheenjohtaja                                                 84 000 euroa / vuosi
Varapuheenjohtaja                                          63 000 euroa / vuosi
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja             63 000 euroa / vuosi
Jäsenet                                                           42 000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta koostuu 31.5.2014 omistustilanteen mukaan yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajasta sekä lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen nimittämästä henkilöstä.

Ahlstromin nimitystoimikunta

Thomas Ahlström (Puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth (Vimpu Intressenter Ab), Risto Murto (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Panu Routila (Ahlstromin hallituksen puheenjohtaja) ja Anders Moberg (Ahlstromin hallituksen jäsen).

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com