Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015: Kannattavuus koheni edelleen paremman hinnoittelun ja tuotevalikoiman siivittämänä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 6.8.2015 klo 8.30

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Kannattavuus koheni edelleen paremman hinnoittelun ja tuotevalikoiman siivittämänä

Huhti-kesäkuu 2015 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2014

 • Liikevaihto 281,1 miljoonaa euroa (253,0 milj. euroa), kasvua 11,1 %.Vertailukelpoinen liikevaihto kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna pysyi ennallaan.
 • Liikevoitto 15,7 miljoonaa euroa (9,6 milj. euroa)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 16,8 miljoonaa euroa (13,4 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 6,0 (5,3), seitsemäs peräkkäinen parannus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
 • Voitto ennen veroja 20,8 miljoonaa euroa (-0,4 milj. euroa) sisältäen Munksjö Oyj:n osakkeiden myynnistä kirjatun 11,1 miljoonan euron voiton.
 • Osakekohtainen tulos 0,29 euroa (-0,07 euroa).
 • Valmiusluottojärjestely uudelleenrahoitettiin kesäkuussa.
 • Ahlstrom täsmentää tulevaisuudennäkymiään vuodelle 2015.

Tammi-kesäkuu 2015 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2014

 • Liikevaihto 552,9 miljoonaa euroa (502,2 milj. euroa), kasvua 10,1 %.
 • Liikevoitto 28,4 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa)
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 28,8 miljoonaa euroa (20,6 milj. euroa).
 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 5,2 (4,1).
 • Voitto ennen veroja 34,6 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa) sisältäen Munksjö Oyj:n osakkeiden myynnistä kirjatun 17,1 miljoonan euron voiton.
 • Osakekohtainen tulos 0,46 euroa (-0,02 euroa).

Marco Levi, toimitusjohtaja

"Takanamme on ennätyksellinen vuosineljännes, jona kannattavuutemme oli paras yhtiön nykyrakenteella. Siihen johti lähinnä kaupallisten toimintojemme kohentamiseksi tehty työ parempine hinnoitteluineen ja tuotevalikoimineen. Vuosineljännestä kuvasti myös alentunut kysyntä muutamilla avainmarkkinoillamme sekä valuuttakurssimuutoksista johtuva liikevaihdon kasvun jatkuminen.

Filtration-liiketoiminta-alueemme kohensi tulostaan hidastuneesta kysynnästä huolimatta ja Food-liiketoimintamme jatkoi tasaista parantamista. Building and Energy -liiketoiminta-alue raportoi myös  tervetulleesta myynnin kasvusta, vaikka kannattavuutta rasittikin edelleen tapettimateriaalien alhainen kysyntä sekä epäedulliset valuuttakurssimuutokset.

Etenemme kaikissa tärkeimmissä tuloksemme parantamiseen tähtäävissä tiekarttamme kehitysohjelmissa - kaupallinen huippuosaaminen, tuotteiden lanseeraminen, yksinkertaistaminen ja uuden Ahlstromin rakentaminen. Vaikka olemme päässeet lähemmäksi pitkän ajan taloudellisia tavoitteitamme, meillä on vielä tehtävää yhtiömme kilpailukyvyn täysimääräisessä kartoittamisessa." 

Näkymät vuodelle 2015 täsmennetty:

Ahlstrom täsmentää arviotaan vuoden 2015 liikevaihdosta ja liikevoitosta ilman kertaluonteisia eriä.

Uudet tulevaisuuden näkymät:

Ahlstrom odottaa liikevaihdon olevan 1 025-1 125 miljoonaa euroa vuonna 2015. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 3,85-4,5 % liikevaihdosta.

Aiemmat tulevaisuuden näkymät:

Ahlstrom odottaa liikevaihdon olevan 1 000-1 100 miljoonaa euroa vuonna 2015. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 3,5-5 % liikevaihdosta.

Avainlukuja

Milj. euroa Q2/2015 Q2/2014 Muutos, % Q1-Q2/2015 Q1-Q2/2014 Muutos, %
Liikevaihto 281,1 253,0 11,1 552,9 502,2 10,1
Käyttökate (Ebitda) ilman kertaluonteisia eriä 31,5 25,6 23,1 57,7 44,5 29,7
  % liikevaihdosta 11,2 10,1   10,4 8,9  
Liikevoitto 15,7 9,6 63,6 28,4 14,0 102,8
  % liikevaihdosta 5,6 3,8   5,1 2,8  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 16,8 13,4 25,1 28,8 20,6 39,5
  % liikevaihdosta 6,0 5,3   5,2 4,1  
Voitto ennen veroja 20,8 -0,4 N/A 34,6 4,8 N/A
Kauden voitto 15,8 -2,2 N/A 24,6 0,9 N/A
Osakekohtainen tulos 0,29 -0,07 N/A 0,46 -0,02 N/A
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,0 5,4   9,3 4,4  
Liiketoiminnan nettorahavirta* 14,0 14,2 -1,6 12,5 8,2 53,0
Investoinnit 5,1 10,3 -51,0 8,1 19,3 -58,1
Korolliset nettovelat* 233,8 283,3 -17,5 233,8 283,3 -17,5
Velkaantumisaste, %* 69,3 85,8   69,3 85,8    
Omavaraisuusaste, %* 35,9 33,8   35,9 33,8    
Henkilöstö kauden lopussa 3 413 3 518 -3,0 3 413 3 518 -3,0  
                   

Käyttökate (ebitda) = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalennuksia.
* Sisältää lopetetut toiminnot.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Odotettua hitaampi kasvu voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta.

Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus ja päämarkkinoiden vaihtelun lisääntyminen vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, kemikaalit ja synteettiset kuidut. Niiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja hintojen nousu voi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen sen mukaan, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään tätä riskiä.

Ahlstrom on aloittanut viime vuosina investointihankkeita, jotka ovat käynnistysvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi tapettimateriaalien tuotantolinja Kiinan Binzhoussa. Uusien tuotantolinjojen tuloskehitys voi heikentää yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2014 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2015. Osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille englanninkielisessä tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä torstaina 6.8.2015 klo 11. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti).

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2015_0806_q2
Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2313 9201 Suomessa tai +44 (0)20 7162 0077 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 953920.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin kalvoihin.

Esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteesta www.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2015/.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2015

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus
tammi-syyskuu 2015
keskiviikkona 28.10. 1.-28.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman ja auttaa niitä säilyttämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin miljardi euroa. Yhtiön 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.fi.