Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015: Selvä parannus liikevoitossa parantuneen hinnoittelun ja tuotevalikoiman siivittämänä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2015 klo 08.30

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Selvä parannus liikevoitossa parantuneen hinnoittelun ja tuotevalikoiman siivittämänä

Tammi-maaliskuu 2015 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2014

  • Liikevaihto 271,8 miljoonaa euroa (249,2 milj. euroa), kasvua 9,1 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,0 miljoonaa euroa (7,2 milj. euroa).
  • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 4,4 (2,9).
  • Voitto ennen veroja 13,8 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa), sisältäen Munksjö Oyj:n osakkeiden myynnistä kirjatun 6 miljoonan euron voiton.
  • Osakekohtainen tulos 0,17 euroa (0,05 euroa).
  • Vertailukelpoinen liikevaihto kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna pysyi ennallaan, kun parantuneen hinnoittelun ja tuotevalikoiman vaikutus ei kompensoinut volyymien laskua. Raportoidun liikevaihdon kasvua vauhdittivat pääasiassa suotuisat valuuttakurssivaikutukset.
  • Kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä parani kuudetta kertaa peräkkäintä  edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna, kun Filtration- ja Food and Medical -liiketoiminta-alueet paransivat edelleen tulostaan.

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2015

  • Ahlstrom pitää ennallaan 29.1.2015 julkistamansa tulevaisuuden näkymät. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 1 000-1 100 miljoonaa euroa vuonna 2015. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 3,5-5 % liikevaihdosta.

Avainlukuja

Milj. euroa Q1/2015 Q1/2014 Muutos, % 2014
Liikevaihto 271,8 249,2 9,1 1 001,1
Käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä 26,2 18,9 38,6 78,6
  % liikevaihdosta 9,6 7,6   7,9
Liikevoitto 12,7 4,4 188,6 -3,7
  % liikevaihdosta 4,7 1,8   -0,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,0 7,2 66,5 28,6
  % liikevaihdosta 4,4 2,9   2,9
Voitto ennen veroja 13,8 5,2 167,7 -9,4
Kauden voitto 8,8 3,1 188,0 -10,3
Osakekohtainen tulos 0,17 0,05 N/A -0,22
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 8,1 3,4   -0,5
Liiketoiminnan nettorahavirta* -1,5 -6,1 74,8 35,4
Investoinnit 3,0 9,0 -66,3 45,4
Korolliset nettovelat* 254,0 281,3 -9,7 253,8
Velkaantumisaste*, % 74,0 87,7   79,3
Omavaraisuusaste*, % 34,3 32,4   34,8
Henkilöstö kauden lopussa 3 381 3 502 -3,5 3 401

Käyttökate = liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ennen poistoja ja arvonalennuksia, ilman kertaluonteisia eriä.
* Sisältää lopetetut toiminnot.

Marco Levi, toimitusjohtaja

"Taloudellinen suorituskykymme vahvistui edelleen tammi-maaliskuussa, ja sitä vauhditti Filtration- ja Food and Medical -liiketoiminta-alueiden parempi tulos. Parantunut hinnoittelu ja tuotevalikoima vaikuttivat myönteisesti tulokseemme, mutta myös suotuisilla valuuttakurssivaihteluilla oli vaikutusta. Building and Energy -liiketoiminta-alue kärsi alhaisista volyymeista ja epäedullisista kurssivaihteluista."

"Kaupallisten toimintojemme parantamiseen tähtäävä ohjelma on nyt otettu käyttöön kaikilla liiketoiminta-alueillamme, ja sen hyödyt ovat jo selkeästi näkyvissä. Menemme täyttä vauhtia eteenpäin myös muilla tärkeimmillä kehitysalueillamme ja jatkamme myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon kulujen karsimista toimistoverkostoamme virtaviivaistamalla." 

Tulevaisuuden näkymät

Ahlstrom pitää ennallaan 29.1.2015 julkistamansa tulevaisuuden näkymät. Yhtiö odottaa liikevaihdon olevan 1 000-1 100 miljoonaa euroa vuonna 2015. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 3,5-5 % liikevaihdosta.

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 35 miljoonaa euroa vuonna 2015 (45,4 milj. euroa vuonna 2014).

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Odotettua hitaampi kasvu voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta.

Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus ja päämarkkinoiden vaihtelun lisääntyminen vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, kemikaalit ja synteettiset kuidut. Niiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja hintojen nousu voi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen sen mukaan, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään tätä riskiä.

Ahlstrom on viime vuosina vienyt päätökseen investointeja, ja toiminnot ovat nyt käynnistysvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi tapettimateriaalien tuotantolinja Kiinan Binzhoussa. Uusien tuotantolinjojen tuloskehitys voi heikentää yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi ja vuoden 2014 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2014. Osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tiistaina 28.4.2015 klo 11. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti).

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2015_0428_q1. Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2313 9201 Suomessa tai +44 (0)20 7162 0077 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 952611.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin kalvoihin.

Esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteesta www.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2015/.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2015

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015 keskiviikkona 6.8. 1.7.-6.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 keskiviikkona 28.10. 1.-28.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman ja auttaa niitä säilyttämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin miljardi euroa. Yhtiön 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.