Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015: Kannattavuuden paraneminen jatkui joidenkin markkinoiden epäsuotuisasta kysynnästä huolimatta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2015 klo 12.00

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin tammi-syyskuun 2015 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015

Kannattavuuden paraneminen jatkui joidenkin markkinoiden epäsuotuisasta kysynnästä huolimatta

Heinä-syyskuu 2015 verrattuna heinä-syyskuuhun 2014

 • Liikevaihto 266,9 miljoonaa euroa (252,0 milj. euroa), kasvua 5,9 %.Vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 1,0 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
 • Liikevoitto 9,9 miljoonaa euroa (-13,4 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11,2 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa) ollen 4,2 % (3,9 %) liikevaihdosta. Tämä oli kahdeksas peräkkäinen parannus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
 • Tulos ennen veroja 8,5 miljoonaa euroa (-19,9 milj. euroa). Tulos sisältää Munksjö Oyj:n osakkeiden myynnistä kirjatun 3,2 miljoonan euron voiton.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (-0,30 euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 24,2 miljoonaa euroa (8,4 milj. euroa).

Tammi-syyskuu 2015 verrattuna tammi-syyskuuhun 2014

 • Liikevaihto 819,8 miljoonaa euroa (754,1 milj. euroa), kasvua 8,7 %.
 • Liikevoitto 38,2 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 39,9 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa), ollen 4,9 % (4,0 %) liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja 43,2 miljoonaa euroa (-15,1 milj. euroa). Tulos sisältää Munksjö Oyj:n osakkeiden myynnistä kirjatun 20,3 miljoonan euron voiton.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (-0,32 euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 36,7 miljoonaa euroa (16,5 milj. euroa).

                  
Marco Levi, toimitusjohtaja

"Takanamme on jälleen vuosineljännes, jona kannattavuus parani vertailukaudesta.  Tulos on  nykyisen tuotevalikoimamme jatkuvan optimoinnin ja parantuneen hinnoittelun sekä tiukan kustannuskurin ansiota. Kysynnän hidastuminen jatkui joillain avainmarkkinoillamme neljänneksen aikana, mikä vaikutti kielteisesti myyntimääriimme erityisesti Pohjois-Amerikassa.

Hidastuminen näkyi erityisesti Filtration-liiketoiminta-alueella, joka kärsi heikosta kysynnästä moottorinsuodatinmateriaaleissa. Food and Medical -liiketoiminta-alue edistyi pääsääntöisesti elintarvikepakkaus- ja juomatuotemateriaaleissa, kun taas Building and Energy -liiketoiminta-alue jatkoi onnistuneesti liikevaihdon kasvattamista vaikka olikin edelleen tappiollinen. 

Olen myös tyytyväinen kykyymme tuottaa rahavirtaa, mitä siivitti operatiivisen käyttöpääoman vapautuminen. Pystyimme edelleen alentamaan velkaantumisastettamme ja olemme nyt hyvin tavoitehaarukkamme sisällä. Tulevasta haluaisin sanoa, että strategiamme uudelleenarviointiprosessi on valmistumassa."

Vuoden 2015 näkymät tarkennettu liikevaihdon osalta

Ahlstrom tarkentaa tulevaisuuden näkymiensä vaihteluväliä liikevaihdon osalta vuodelle 2015. Arvio liikevoitosta ilman kertaluonteisia eriä on muuttumaton.

Uudet tulevaisuuden näkymät:

Ahlstrom odottaa liikevaihdon olevan 1 050-1 100 miljoonaa euroa vuonna 2015. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 3,85-4,5 % liikevaihdosta.

Aiemmat tulevaisuuden näkymät:

Ahlstrom odottaa liikevaihdon olevan 1 025-1 125 miljoonaa euroa vuonna 2015. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan olevan 3,85-4,5 % liikevaihdosta.

Avainlukuja

Milj. euroa Q3/2015 Q3/2014 Muutos, % Q1-Q3/2015 Q1-Q3/2014 Muutos, %
Liikevaihto 266,9 252,0 5,9 819,8 754,1 8,7
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 25,5 22,6 12,6 83,2 67,1 23,9
  % liikevaihdosta 9,5 9,0   10,1 8,9  
Liikevoitto 9,9 -13,4   38,2 0,6  
  % liikevaihdosta 3,7 -5,3   4,7 0,1  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 11,2 9,7 14,6 39,9 30,4 31,5
  % liikevaihdosta 4,2 3,9   4,9 4,0  
Voitto ennen veroja 8,5 -19,9   43,2 -15,1  
Tilikauden voitto 4,1 -16,7   28,8 -15,9  
Osakekohtainen tulos 0,06 -0,30   0,52 -0,32  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 6,7 -8,0   8,6 0,2  
Liiketoiminnan nettorahavirta* 24,2 8,4   36,7 16,5 121,9
Investoinnit 5,5 9,9 -43,7 13,6 29,2 -53,3
Korolliset nettovelat* 203,7 289,7 -29,7 203,7 289,7 -29,7
Velkaantumisaste, %* 64,2 88,4   64,2 88,4  
Omavaraisuusaste, %* 34,8 33,3   34,8 33,3  
Henkilöstö kauden lopussa 3 367 3 487 -3,4 3 367 3 487 -3,4

Käyttökate (EBITDA) = tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalennuksia
* Sisältää lopetetut toiminnot.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Odotettua hitaampi kasvu voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta.

Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus ja päämarkkinoiden vaihtelun lisääntyminen vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, kemikaalit ja synteettiset kuidut. Niiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja hintojen nousu voi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen sen mukaan, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään tätä riskiä.

Ahlstrom on aloittanut viime vuosina investointihankkeita, jotka ovat käynnistysvaiheessa. Näitä ovat esimerkiksi tapettimateriaalien tuotantolinja Kiinan Binzhoussa. Yksittäisten tuotantolinjojen tuloskehitys voi heikentää yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2014 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2015. Osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä torstaina 28.10.2015 klo 15.00. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti).

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2015_1028_q3
Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 2313 9201 Suomessa tai +44 (0)20 7162 0077 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 955311.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitysmateriaaliin.

Esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteesta www.ahlstrom.com/en/Investors/Reports-and-presentations/2015/.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2015 perjantai 29.1. 1.-28.1.
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016 torstai 28.4. 1.-27.4.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016 keskiviikko 3.8. 1.7.-2.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016 perjantai 28.10. 1.-27.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2014 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 400 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.